Trochoidní frézování - použití, výhody a výměna nástrojů

Optimalizace procesu na základě rychlejších obráběcích časů a delší životnosti obráběcích nástrojů je dnes pro většinu výrobních podniků klíčem k dosažení vyšší hospodárnosti. Řešení představují inteligentní strategie pro proces frézování, k nimž patří i trochoidní obrábění. Ve spojení s našimi novými stopkovými frézami CircularLine CCR lze prodloužit životnost obráběcích nástrojů a současně i zkrátit čas obráběcího cyklu. 

Co se rozumí pod trochoidním frézováním?

Při trochoidním frézování se používají nové programy CAM a řídicí cykly. To umožňuje dodržování konstantního opásání nástroje a konstantní střední tloušťky třísky. Tím se zajistí optimální a efektivní proces obrábění. Tento druh frézování je zvlášť vhodný pro frézování hlubokých drážek, popř. vysokých boků.

Trochoidní frézování hlubokých drážek a vysokých boků

Když přijde na to při obrábění odebírat velký objem materiálu a frézovat hluboké drážky, popř. vysoké boky, pak se jednoznačně projeví Výhody trochoidního frézování . Vedle enormní procesní spolehlivosti a nezanedbatelné úspory času se dosáhne především delší životnosti a současně nižšího opotřebení nástrojů. Vyplývá to ze skutečnosti, že se při trochoidním frézování udržuje minimální úhel záběru, popř. takzvaný úhel opásání, čímž se redukuje chvění nástroje. Na vyšší otěruodolnost má pozitivní vliv i skutečnost, že se zvětšuje oblast, v níž se může fréza opět ochlazovat.

Používání substrátů při trochoidním frézování

Zvlášť zajímavé je využití TK substrátu. Množství tvrdokovového prášku nutného pro výrobu nástroje je sice poněkud větší, délka břitu nástroje je zato dvojnásobná. Tím se otěr, s ohledem na objem obráběného materiálu, rozloží na celý delší břit. Pokud tuto skutečnost opět porovnáme s použitým substrátem, pak dospějeme k absolutně pozitivnímu a hospodárnému výsledku.

Výběr nástrojů pro trochoidní frézování

V důsledku působení vyšších radiálních sil jsou kladeny i vyšší nároky na nástroj, přičemž je nutná speciální a stabilnější geometrie jádra. Dále musí být tvrdokov i povlak velmi odolné proti tepelnému šoku, jelikož střídáním fází zajíždění do materiálu a ochlazování značně kolísá teplota břitu a při nesprávném výběru nástroje může docházet ke vzniku vlásečnicových trhlin na břitu či k jeho vylamování.

 

Nové frézy CircularLine CCR disponují všemi těmito vlastnostmi a představují první volbu pro dosažení špičkových výsledků při trochoidním frézování. V případě vývoje těchto fréz se kladl i zvláštní zřetel na povrchovou úpravu a odolnost povlaku proti otěru, přičemž se využila legendární moderní technologie povlakování „DRAGONSKIN“. Stejně jako jiné vysokovýkonné nástroje opatřené touto inovativní technologií povlakování („dračí kůže“), jsou i nové frézy CCR velmi spolehlivé, otěruodolné a současně jsou schopné odolávat značnému kolísání teplot, typických u frézování.

Speciální lamač třísek zajišťuje optimální odvádění třísek

Další specifická vlastnost těchto fréz: Máte k dispozici speciální lamač třísek, který je součástí geometrie břitu. Nutnost tohoto lamače třísek si uvědomíte nejpozději v okamžiku, když se podíváte na 48 mm dlouhou třísku, jež vzniká bez lamače třísky, například v případě břitu o délce 4xD a průměru 12 mm. Díky lamači třísek se délka třísky omezí na 2xD a zajistí se její optimální odvádění (zvlášť při obrábění problematických materiálů).

Dvě různá provedení: univerzální použití a speciální provedení pro obrábění hliníku

Frézy CircularLine jsou k dispozici ve dvou provedeních: Jednak pro univerzální použití a pak speciální pro obrábění hliníku. Zatímco jsou frézy CCR-UNI vybavené šesti břity k zajištění tichého chodu a odebírání velkého objemu materiálu, čtyři břity fréz CCR-AL umožňují dosahovat velkých přísuvů. Jsou k dispozici v délkách břitu do hloubek 3xD (ocel) a až 4xD (hliník) a mohou dosahovat řeznou hloubku v celé délce břitu.

Test tvrdosti fréz CircularLine: vynikající výsledky při obrábění nerezové oceli (Duplex-VA)

Na základě praktických výsledků lze prostřednictvím trochoidního frézování s využitím fréz CCR dosáhnout absolutně vyšších řezných parametrů než je tomu v případě tradičních metod obrábění. A navíc tím lze dosáhnout výrazně nižších výrobních časů. Tímto propojením se nám podařilo podstatně zlepšit dokonce i takové obráběcí operace, které se dříve považovaly za velmi obtížné. U materiálů, jako je například nerezavějící ocel 1.4404, se dříve neustále bojovalo s problematickým odváděním třísek. V rámci testů se tento materiál obráběl atypicky kompletně zasucha. Přitom se zjistilo, že se minimalizovaly účinky tepelného šoku, což se pozitivně odrazilo v mnohem delší životnosti nástrojů než v případě obrábění zamokra. V jednom případě se podařilo snížit výrobní čas z 12 na 5,5 min. a ztrojnásobit celkovou životnost. Tyto ukazatele více než přesvědčivě dokládají, jakých výsledků lze v případě kombinace optimálně zvoleného nástroje a správné strategie obrábění dosáhnout.

Trochoidní obrábění lze nyní realizovat i při soustružení

Zkušenosti, které se v oblasti frézování osvědčily již dávno, lze nyní nově aplikovat i na soustružení. Přečtěte si následující článek: Trochoidní soustružení se systémem CAM.