Reamax TS

Modulární stavebnicový systém vystružování

Kompletně nový nástrojový koncept Reamax TS přináší díky jednotnému systému držáků a standardizovanému rozhraní pro veškeré vystružovací hlavy KOMET maximální flexibilitu a hospodárnost, jelikož lze nástroje rychle a velmi přesně vyměňovat. Reamax TS garantuje maximální modulárnost systému prostřednictvím různorodého a jednoznačně strukturovaného programu vystružovacích hlav, který pokrývá veškeré běžné průměry a požadavky. Tím se náklady na nástroje a na logistiku sníží na minimum. Výměna nástroje se pak stává hračkou. Jedinečný stavebnicový systém minimalizuje manipulaci a prodlužuje tak dobu používání stroje.

Použití

 • Veškeré běžné materiály
 • Průchozí a slepé díry
 • Minimální tolerance děr
 • Do 5xD
 • Maximální rychlost do 500 m/min.
 • Posuv až 2,4 mm/ot.

Výhody pro Vás

 • Rychlejší, velmi precizní výměna nástroje
 • Absolutní minimalizace přípravného času
 • Maximální flexibilita
 • Snadná a ekonomická logistika
 • Možnost nastavení s přesností na µ
 • Geometrie břitů vyladěná pro konkrétní použití

Varianty

Odvádění třísek rovně/zešikma vlevo

Nastavitelné vystružovací hlavy

Vývod chladicího média boční/středový

Různé řezné materiály/povlak

Snadná montáž se systémem Reamax TS

Rozhraní pro maximální procesní spolehlivost
Přesné rozhraní garantuje bezpečný přenos krouticích momentů vznikajících při vystružování a pro přesnost obvodové házivosti nutnou pro nejjemnější obrábění. Reamax TS je dimenzovaný pro vysokorychlostí obrábění.

Minimalizace přípravných časů
Radiální upínání umožňuje výměnu výstružníků, aniž by se musel držák vytahovat z upínače, a značně se tak zkracují přípravné časy.

Pomocí systému Reamax TS dosáhnete maximální procesní spolehlivosti pro minimální tolerance.

Vícebřité nástroje
Za účelem kompenzace otěru a pro dosažení minimálních tolerancí od IT4 lze vícebřité nástroje Reamax TS dodatečně nastavit. Bez přednastavení se dosáhne maximální přesnosti opakování.

 • Delší životnost nástrojů
 • Maximální výkon
 • Minimální tolerance děr
 • Minimální prostoje stroje


S vnitřním přiváděním chladicího média
Chladicí médium se přivádí skrz nástroj s radiálním nebo středovým vývodem.