Naše tři argumenty pro nástroje pro výrobu lékařské a dentální techniky

Testované nástroje - ideální volba pro senzitivní obrobky

Zkouška cytotoxicity: první krok na cestě k biokompatibilitě

 • zkouška cytotoxicity in vitro* našich řezných materiálů
 • spolehlivě potvrzená akreditovanou laboratoří
 • perfektní v případě senzitivních obrobků přicházejících do kontaktu s tělem
 • možnost doložení příslušnými certifikáty

Test na cytotoxicitu in vitro (látka je pro živou buňku jedovatá a způsobuje její rozpad) je vstupní zkouškou pro doložení biokompatibility.

Mnoho z našich nástrojů disponuje tímto predikátem a lze je bez váhání používat právě při obrábění obrobků, u nichž mohou vést otěr povlaku nebo zbytkové částice tvrdokovu k závažným následným škodám. 

Zkušební laboratoř akreditoval německý institut pro akreditaci.

100% vertikální integrace = 100% důvěra

Vášeň pro tvrdokov - od železné rudy až po finální produkt

Spolehlivost a důvěra jsou nepostradatelným jměním. Prostřednictvím zásobování vlastní surovinou garantujeme, že vždy obdržíte „totéž“ v nejvyšší kvalitě.

 • zásobování vlastní surovinou
 • od prášku až po finální produkt
 • každý krok se odehrává ve skupině CERATIZIT
 • neustálá kontrola dle naší politiky kvality
 • vlastní vývoj, výroba i povlakování

Udržitelné jednání pro ochranu vlastního zdraví

Páka pro zajištění trvalé udržitelnosti: efektivita

 • ochrana zdrojů
 • zlepšování výrobních procesů
 • 100 % využití aktuálních možností

Jak s ohledem na nástroje, tak i na jejich používání lze se zřetelem na trvalou udržitelnost dosáhnout podstatně vyšší efektivity.

V rámci našich nových vývojových trendů se zaměřujeme na energetickou bilanci, uhlíkovou stopu a nižší náročnost při obrábění Vašich obrobků. 

Příklady našeho udržitelného jednání

Strategie: trochoidní soustružení

 • delší životnost
 • kratší obráběcí časy
 • nižší energetická náročnost
 • vyšší efektivita

Inovativní nástroj: FreeTurn

 • využije se potenciál stroje
 • snížení počtu nástrojů
 • podstatně efektivnější obrábění
 • vyšší efektivita
 • pozitivní ovlivnění kvality obrobku

Úspora surovin: MultiLock

 • úspora surovin na výrobu tvrdokovu
 • vysoký obráběcí výkon
 • nižší náročnost při broušení
 • energetická úspora během výroby i používání
 • nižší hmotnost = nižší náročnost na přepravu