Dynamisk fræsning - anvendelsestilfælde, fordele og værktøjsvalg

Procesoptimering, kortere bearbejdningstider og højere levetid på værktøj. Det er nøgleord for de fleste producenter. Intelligente fræsestrategier - som den trochoidale - er løsningen. I forbindelse med vores nye CircularLine CCR skaftfræsere øges værktøjets levetid, og komponenter kan fremstilles hurtigere. 

Hvad betyder dynamisk fræsning?

Ved dynamisk fræsning anvendes der nye CAM-programmeringssystemer og styringscyklusser. Det gør det muligt at opretholde en ensartet indgrebsvinkel og en ensartet middelspåntykkelse. Derved garanteres en optimal og effektiv bearbejdningsproces. Denne type fræsestrategi er særligt velegnet ved bearbejdning af dybe noter og høje flanker.

Dynamisk fræsning af dybe noter og høje flanker

Når det drejer sig om spåntagning af stor volumen eller fræsning af dybe noter eller høje flanker, bliver fordelene ved dynamisk fræsning synlige. Udover en enorm processikkerhed og en ikke ubetydelig tidsgevinst opnås frem for alt højere standtider med lav slitage af værktøjet. Det skyldes, at ved dynamisk fræsning er indgrebsvinkel og den såkaldte omslyngningsvinkel så lav som muligt og derved reduceres tendensen til vibrationer. Det faktum, at det område, som fræseren temperaturteknisk kan afkøle i, bliver større, har også en positiv effekt på slitagen.

Råstofanvendelse ved dynamisk fræsning

Særligt interessant er også råstofudnyttelse af hårdmetallet. Mængden af hårdmetalpulver, som kræves til fremstilling af værktøjet, er ganske vist stort, men til gengæld er værktøjets skærelængde dobbelt så langt. Dermed fordeles sliddet i forhold til den volumen, der bearbejdes, fordelt over hele skærets længde. Når man så sammenligner det med forbruget af råmaterialer, får man et absolut positivt økonomisk resultat.

Udvalget af værktøj til dynamisk fræsning

På grund af de højere radiale kræfter stilles der også højere krav til værktøjet, og der kræves en speciel og mere stabil kernegeometri. Derudover skal både hårdmetallet og belægningen være meget bestandige over for chokvarme, da temperaturen svinger meget ved intervallerne med indgreb og køling, og et forkert valg af værktøj kan resultere i revner på skæret eller brud.

 

De nye CircularLine CCR-fræsere har disse egenskaber og er det første valg, når der skal opnås optimale resultater med dynamisk fræsning. Ved fræserne er der først og fremmest lagt stor vægt på, at overfladebelægningen er meget modstandsdygtig og at den er bearbejdet med den legendariske „DRAGONSKIN“-belægningsteknologi. Som alle High-Performance-værktøjer med „dragehud“ er de nye CCR-fræsere særligt robuste og slidstærke og kan modstå selv høje temperatursvingninger.

Speciel spånbryder sikrer optimal spånafgang

En yderligere egenskab ved fræserne: De er udstyret med en helt speciel spånbryder, der er blevet slebet ind i skærgeometrien. At dette er nødvendigt bliver klart, når man ser de 48 mm lange spåner, som for eksempel dannes ved en skærelængde på 4xD og en diameter på 12 mm uden spånbryder. Takket være spånbryderen begrænses spånlængden til 2xD og garanterer, selv ved problematiske materialer, en optimal spånafgang.

To udførelser: universel anvendelse og især til aluminiumsbearbejdning

CircularLine fræserne fås i to udførelser: Først og fremmest til universel anvendelse og for det andet især til bearbejdning af aluminium. Mens seks skær sørger for rolig gang ved CCR-UNI og en høj spånvolumen, tillader de fire skær ved CCR-AL en høj tilspænding. De fås i 3xD (stål) og op til 4xD (alu) og kan opnå skæredybder i hele skærelængden.

CircularLine i hårdhedstest: fremragende resultater ved bearbejdning af rustfrit stål (Duplex-VA)

Som forsøg har vist, kan dynamisk fræsning ved brug af CCR-fræser sagtens opnå højere skæredata end ved en almindelig bearbejdningsproces. Dette reducerer bearbejdningstiderne massivt Selv applikationer, som tidligere var meget svære, kan nu forbedres betydeligt. Ved materialer som eksempelvis rustfrit stål 1.4404 var der tidligere altid problemer med spånafgangen Ved forsøgene blev dette materiale utypisk bearbejdet helt tørt. Her kunne man fastslå, at temperaturchokpåvirkningen kunne minimeres og at det derfor var muligt at opnå en betydeligt højere standtid end ved vådbearbejdning. I dette tilfælde kunne den almindelige bearbejdningstid reduceres fra 12 minutter til 5 ½ minut og den generelle standtid tredobles. Disse tal viser tydeligt, hvad der er muligt med det optimale værktøj, kombineret med den rigtige bearbejdningsstrategi. 

Dynamisk bearbejdning nu også muligt ved drejning

Hvad der i lang tid har været en stor fordel ved fræsebearbejdningen, kan nu også overføres til drejearbejdet. Se mere her: Dynamisk drejning med CAM-system.