Zrównoważony rozwój nie jest celem, lecz misją

Mamy ambitną misję realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, dotyczącą całego łańcucha dostaw i zmieniającą go. Ale prawdziwy zrównoważony rozwój funkcjonuje tylko wtedy, gdy działamy razem. Dlatego nasza misja wykracza poza nasz własny obszar: naszym klientom chcemy umożliwić bardziej zrównoważoną produkcję dzięki naszym produktom i usługom. Poprzez naszą ambitną misję chcemy wnieść istotny wkład w walkę z kryzysem klimatycznym.

Razem dla zrównoważonego rozwoju

Temat zrównoważonego rozwoju będzie przenikał wszystkie obszary naszej firmy, a także wyznaczy nowe standardy współpracy z naszymi partnerami i klientami. Aby uwidocznić nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i podkreślić znaczenie współpracy dla zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy własną etykietę: connACT.

Jest to kreatywne połączenie dwóch słów „connected” i „action”, które wyraża dokładnie to, o co nam chodzi: wspólne działanie, łączenie sił i podejmowanie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasza wizja: Pionier w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko. Do 2025 roku chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju w branży węglików spiekanych i obróbki skrawaniem. Dlatego wdrażamy misję zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

Jak planujemy zrealizować naszą wizję i wdrożyć naszą misję?

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Aby wdrożyć naszą ambitną misję zrównoważonego rozwoju w całej firmie, uwzględniamy cały łańcuch wartości. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju dotyczy nie tylko wewnętrznych procesów i zasobów. Wyznacza ona również nowe standardy współpracy z naszymi partnerami w zakresie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Wiemy, że istnieje wiele obszarów, które należy wziąć pod uwagę. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na aspektach o największej sile oddziaływania: neutralności klimatycznej i gospodarce o obiegu zamkniętym.

Misja #1: Neutralność klimatyczna w 2025 roku

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ochronę klimatu i podejmujemy znaczne wysiłki, aby utrzymać nasz ślad węglowy na jak najniższym poziomie. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ zerowa emisja dwutlenku węgla ma zostać osiągnięta do 2050 roku. Ale my dążymy do osiągnięcia tego celu już do 2040 roku.

  • Do 2025: Neutralność klimatyczna, redukcja emisji o 35%
  • Do 2030: Łączna redukcja o 60%
  • Do 2040: Zero netto, redukcja emisji o 75%

Misja #2: Redukcja zużycia nowych surowców

Aby ograniczyć wydobycie nowych surowców, naszą misją stało się zwiększenie udziału surowców pozostających w łańcuchu produkcyjnym węglików do ponad 95% do 2030 roku (w oparciu o udział recyklingu złomu w produktach spiekanych).

 

UN Global Compact

Od września 2023 roku wspieramy UN Global Compact. Kierownictwo CERATIZIT podpisało deklarację zaangażowania i zobowiązało się do przestrzegania dziesięciu zasad.

CT-GS20Y

CT-GS20Y był pierwszym gatunkiem produkowanym z węglika pochodzącego z recyklingu, który posiadał specyficzny dla produktu ślad węglowy (PCF). Umożliwia on obliczenie oszczędności CO2e dla poszczególnych gatunków/produktów.