Probleme de strunjire şi cojire - ce vă poate ajuta?

Măsuri pentru probleme de strunjire

↑ mărire, creştere, influenţă mai mare

⇧ mărire, creştere, influenţă mai mică

↓ evitare, micşorare, influenţă mai mare

⇩ evitare, micşorare, influenţă mai mică

≈ de verificat, optimizat

◾ utilizare

Tip de uzură / probleme de piesă
Uzură pe faţa de degajare Uzură crater Uzură crestată Fisuri pieptene Rupturi pe tăiş Măsuri de corecţie
      Viteza de aşchiere vc
Avans (f)
    Adâncimea de aşchiere ap
    Unghi de teşire 35°, aşchiere puternic întreruptă
    Unghi de teşire 25°, aşchiere uşor întreruptă
    Unghi de teşire 15°, aşchiere uşor întreruptă
      Rază la colţ
  Rotunjire
        Prinderea sculei
        Prindera piesei
        Extindere
      Înălţime vârf
  Răcire-lubrifiant

↑ mărire, creştere, influenţă mai mare

⇧ mărire, creştere, influenţă mai mică

↓ evitare, micşorare, influenţă mai mare

⇩ evitare, micşorare, influenţă mai mică

≈ de verificat, optimizat

◾ utilizare

Tip de uzură / probleme de piesă
Ruperea plăcuţei Exfolieri pe suprafaţă Calitatea suprafeţei Vibraţii Formare de bavură Măsuri de corecţie
    Viteza de aşchiere vc
    Avans (f)
        Adâncimea de aşchiere ap
  Unghi de teşire 35°, aşchiere puternic întreruptă
  Unghi de teşire 25° fără întrerupere, aşchiere uşor întreruptă
  Unghi de teşire 15° fără întrerupere, aşchiere uşor întreruptă
  Rază la colţ
Rotunjire
  Prinderea sculei
  Prindera piesei
      Extindere
  Înălţime vârf
      Răcire-lubrifiant

Măsuri la probleme de cojire

Problemă Cauze posibile Măsuri de corecţie
Bară ovală Plăcuţele nu stau pe același cerc Reglați din nou suportul, verificați toleranța plăcii, utilizați plăci reascuţite, dacă este necesar
  Bara nu este introdusă central în capul de cojire Verificați poziția rolelor de ghidare
  Materialul anterior cu abatere puternică Verificaţi abaterile
     
Trepte în suprafaţă
(model dinte de fierăstrău)
Tăişul secundar al uneia sau mai multor plăcuţe nu este paralel cu bara Verificaţi, dacă este necesar să reglaţi poziţia tăişului secunar

 

Avansul / turaţia este mai mare decât lungimea tăişului secundar Reduceţi avansul
  Fixare necorespunzătoare a plăcuţei
(murdărie în locaşul plăcuţei)
Verificaţi fixarea, curăţaţi locaşul plăcuţei
     
Formare slabă de aşchii Avans prea mic Măriţi avansul
  Spărgător de aşchii necorespunzător Verificaţi alegerea spărgătorululi de aşchii
  Lichid de răcire prea puţin Măriţi cantitatea lichidului de răcire
     
Urme de vibraţii Teşire de sprijin necorespunzătoare Verificaţi teşirea de sprijin
  Tăişul secundar prea ascuţit, „se agaţă” Aplicaţi rotunjire
  Tăişul se află prea departe sub centru Verificaţi înălţimea
  Rolele de ghidare sau fălcile nu sunt reglate corect Verificaţi reglarea
     
Uzură foarte diferită de la o plăcuţă la alta Sculele nu sunt reglate corect
(o plăcuţă lucrează cu o adâncime de aşchiere mai mare decât celelalte)
Verificaţi reglarea sculei
     
Fracturi pe tăiş Teşire de protecţie tăiş necorespunzătoare Măriţi lăţimea teşirii, măriţi unghiul teşirii
  Avans prea mare Reduceţi avansul
  Rotunjire prea mică Aplicaţi rotunjire mai mare
  Calitate greşită în utilizare Utilizaţi calitate mai tenace