Bearbetning från solida ämnen minskar ledtiden för Techni

Med hjälp från Ceratizit UK & Ireland har Techni minskat ledtiden väsentligt för sina monteringsfästen för kompressorer som används till mobila kylenheter och tryckluftsenheter.

Kompressorfästet tillverkas vanligen av gjutjärn eftersom normala batchstorlekar gör detta till den mest kostnadseffektiva processen. Covid-pandemin har dock resulterat i en ökning av hemleveranser, och kunder efterfrågar snabbare leveranser och lägre volymer, men med mer varierade konfigurationer. Detta har i synnerhet gällt den amerikanska marknaden, vars kultur av hemleveranser traditionellt inte varit så stark. Den ökade efterfrågan på lägre volymer men snabbare leveranser gav upphov till problem i tillverkningsprocessen, eftersom det kan krävas upp till sex månader för att få ut en ny produkt på marknaden.

”För att vara konkurrenskraftiga måste vi se över våra processer och minska ledtiderna så mycket som möjligt, och bearbetning från solida ämnen blev det logiska steget”, säger Ali Kerr, Technis tillverkningsingenjör som arbetade på projektet. ”Detta är ett nytt sätt för oss att arbeta på, och det gör det lönsamt att tillverka mindre serier, till och med enstycksämnen, eftersom vi eliminerar en rad kostnader, som konstruktion och tillverkning av fixturer. Allt vi behöver nu är ett skruvstycke och bra verktyg.” För att få hjälp med fastspänning, verktyg och processer har Techni vänt sig till sin verktygsleverantör, Ceratizit UK & Ireland.

Det första steget i processen är att göra en 3D-skanning av utrymmet på skåpbilen som ska monteras med systemet, OE CAD krävs sedan för att konstruktörerna ska kunna designa monteringsfästena med stor precision. En stor fördel med tillverkning från solida ämnen är att de släppningsvinklar eller kanaler som krävs för gjutning inte längre behövs, vilket gör delarna mycket lättare att designa. Fästena kan sedan vanligen tillverkas av ett enda aluminiumblock med måtten 270 mm x 90 mm x 180 mm. För fastspänning används ett centriskt skruvstycke, WNT ZSG 4, monterat på en WNT-konsol med MNG-nollpunktssystem. Skruvstycket WNT ZSG 4 har en maximal spännkraft på 35 Nm, och därför räcker så lite som 3 mm material för fastspänning utan förbearbetning av blocket, till skillnad från andra system. Genom att fästa skruvstycket på MNG-nollpunktssystemet blir det lätt att komma åt fem sidor av ämnet, och det bidrar även till minskat verktygsutstick, vilket tillåter högre skärdata. I Technis fall lämnas de 3 mm av ämnet som är kvar efter bearbetning istället för att avlägsna det med ännu ett arbetstempo, vilket sparar ytterligare tid.

Fästena bearbetade i ett enda stycke med skruvstycket WNT ZSG 4, MNG-nollpunktsmodul och CircularLine DLC-belagda fräsar.

Eftersom blocket är fastspänt görs 90 procent av bearbetningen, både grov- och finbearbetning, med en WNT CircularLine pinnfräsmed CERATIZITs extremt slitstarka Dragonskin DLC-beläggning (”Diamond Like Carbon”), som har 80 procent av hårdheten i naturlig diamant. Detta för att skydda från skador orsakade av löseggsbildning eller abrasivt slitage och för att öka livslängden på verktyg med hög skärdata. I Technis fall körs fräsarna med 450 m/min i skärhastighet och 0,2 mm/tandmatning med en femskärig 14mm fräs, step-over pendlar mellan 10 och 20 procent. Under den totala bearbetningstiden på 1 timme och 45 minuter arbetar CircularLine-fräsem i ungefär 90 minuter. Efter en inledande batch med 50 fästen levererade den fortfarande önskad ytfinish. En bidragande orsak till detta är den innovativa skärgeometrin, som är optimal där materialtjockleken är minimal och det krävs en hörnradie på 2 mm.

”Den hjälp vi har fått från Ceratizit i detta projekt har varit ovärderlig. I vissa aspekter är bearbetning från solida ämnen dyrare än gjutning, exempelvis kan gjutning kosta så lite som 20 GBP, jämfört med 80 GBP för ett stycke aluminium och bearbetningstiden för en gjutning är runt 20 minuter, inte 105 minuter,” säger Ali Kerr. ”Trots dessa siffror vinner tillverkning från solida ämnen, helt enkelt tack vare den minskade ledtiden, initiala kostnaden för att skapa en gjutning och vanligen runt 2 000 - 10 000 GBP för fixturer. Vi kan nu leverera färdiga bearbetade ämnen till kunder inom en vecka om det behövs, jämfört med fyra månader för en ny gjuten produkt. Detta ger oss en värdefull konkurrensfördel hos nya kunder och i nya projekt. Med batchstorlekar på upp till 300 fästen kommer bearbetning av solida ämnen att erbjuda en väsentlig fördel, och vi har redan fler fästen som väntar på tillverkning.

Vänster till höger - operatör Carl Brunton, Derrick Jones och Ali Kerr diskuterar de färdiga detaljerna.

Tillsammans med Ceratizit UK & Ireland har Techni utvecklat en process för att kunna uppfylla nya kundbehov var som helst i världen på ett tids- och kostnadseffektivt vis. ZSG 4-skruvstycket och MNG-nollpunktssystemet tillsammans med CircularLine är populära standardverktyg från vår produktportfölj och är ett bra exempel på hur en mycket effektiv lösning på ett bearbetningsproblem kan skapas med minsta möjliga investering eller avbrott, som kan kräva månader i ledtider,” säger Derrick Jones, teknisk försäljningsingenjör på Ceratizit UK & Ireland.

Vill du också förverkliga ett projekt med ett av våra innovativa verktygskoncept?

Vill du också förverkliga ett projekt med ett av våra innovativa verktygskoncept?

Kontakta oss per telefon eller e-post: