CERATIZIT stödjer tillverkningsföretag i kampen mot corona

Vi människor vet att värdera hälsan ännu mer vid pandemier och andra farliga situationer. Som kompetent tillverkare av högklassiga bearbetningslösningar stödjer vi tillverkningsföretag inom medicinteknik med högsta prioritet. Vid tillverkning av ventilatorer till andningsapparater eller produktion av skyddsmasker förlitar sig tillverkarna på kunskap och verktyg från CERATIZIT. 

Du kan förlita dig på oss!

Även om mycket har ändrats sedan COVID-19-pandemin bröt ut i världen så är en sak som förut: Vårt engagemang för dig. 

Med kvalitet och kunskap mot corona

Skyddet av människor har högsta prioritet: från medarbetarna och deras familjer till dina bästa kunder och affärspartner. Därför stödjer vi tillverkningsföretag som i detta nu fokuserar på att tillverka livsviktig utrustning i kampen mot COVID-19. Vi är mycket stolta över att bidra med det vi kan i form av våra verktyg och vår mångåriga kompetens inom medicinteknik.

Stöd vid tillverkning av komponenter för andningsapparater

På grund av den höga globala efterfrågan ställer många tillverkningsföretag om sin produktion och tillverkar istället komponenter för andningsapparater eller andningssystem. Ett av företagen är Cutting Edge Precision Engineering i Huntington i England, som ska tillverka stora serier komponenter för andningsapparater åt en av sina kunder.

För att projektet ska lyckas var det avgörande att verktygen uppfyllde alla krav som ställdes. Eftersom det fanns risk för korskontaminering mellan materialen behövde företaget beställa nya exemplar av alla verktyg – och det snabbt. Det var viktigt att verktygen uppfyllde de höga kraven på kvalitet och komplett spårbarhet. Cutting Edge Precision kände till CERATIZITs stora och högklassiga produktsortiment och att företaget också bistod vid tillverkning av delar till andningsapparater.

”Därför valde vi att kontakta CERATIZIT”, bekräftar vd Stuart Dunklin. ”De hjälpte till inte bara med att välja de bästa verktygslösningarna för uppdraget, utan kunde också leverera dem redan före 12:00 nästa dag. Eftersom vi jobbade på helgen gav CERATIZIT via telefon teknisk support och skärdata för verktygen som vi ännu saknade. En sådan service var något alldeles extra”, betonar Stuart Dunklin.

Bara till det här projektet hade Cutting Edge Precision reserverat fem bearbetningscentrum som bestyckades med pinnfräsar, borrar, gängformare, gängfräsar och brotschar från CERATIZIT. Vidare levererades ett urval av fästen för arbetsstycken. För närvarande arbetar vi i ett annat projekt för tillverkning av komponenter till andningsapparater, där också Cutting Edge Precisions 5-axlade bearbetningscentrum används. CERATIZIT är en kompetent partner som också levererar verktyg, fästen, skruvstycken och uppspänningstorn för effektiv bearbetning.

Bearbetningen av komponenterna kräver högklassiga verktyg som garanterar skydd mot korskontaminering.

CERATIZIT-verktyg för tillverkning av skyddsmasker

Visir är ett effektivt hjälpmedel för att skydda mot coronasmitta. Företag som exempelvis Moldeados de Caucho Íscar (MCI), som tillverkar av sådana skyddsmasker, kan få hjälp av CERATIZIT med kompetens inom verktygs- och formtillverkning. 

MCI är egentligen specialister på tillverkning av delar för maskinkonstruktion eller personbilsbranschen, men det spanska företaget har sedan coronapandemin bröt ut också börjat producera skyddsmasker. Företaget använde tidigare 3D-skrivare för att producera skyddsmasker som sedan skänktes till behövande mottagningar. Den stora efterfrågan och det stora behovet av sådan skyddsutrustning ledde till att produktionen behövde växlas upp. MCI utvecklade en egen silikonform som är bekvämare och flexiblare än 3D-masken och dessutom kan steriliseras. 

Effektiv bearbetning av verktygsformar

När MCI skulle tillverka verktygsformarna använde de kunskap och erfarenheter CERATIZITs applikationstekniker. Med teknikernas hjälp kunde de ta fram ett perfekt urval av verktyg som behövdes för att bearbeta formen. Med fräsar i serierna CircularLine, MonsterMill och BlueLine kunde alla nödvändiga arbeten utföras effektivt och lönsamt: grovbearbetning, dykfräsning och finbearbetning.

De färdiga skyddsmaskerna övertygade också hela CERATIZIT-gruppen. I den första beställningen beställde CERATIZIT 5 000 masker från MCI som skydd för den egna personalen, men också för att skydda kunderna i hela Europa. 

Stöd till sjuk- och hälsovården

Kända brittiska företag inom flyg- och rymdfart, maskinkonstruktion eller personbilsindustrin har ställt om sin tillverkning till andningsapparater för att stödja det brittiska offentliga sjukvårdssystemet NHS, National Health Service. Vid komponenttillverkningen valdes kvalificerade bearbetningsföretag ut, och ett av dem var Bryken Precision Engineering.

Ett konsortium bestående av bland annat Mercedes AMG gav det brittiska företaget i uppdrag att tillverka 30 000 komponenter för C-PAP-ventilatorer. Och det på bara 10 dagar. Tidsbegränsningen innebar en stor press för Brykens tillverkningskapacitet, men företaget var redan underleverantör för bland annat fordons-, maskinkonstruktions- och energibranscherna och hade tillräcklig med kapacitet för att uppfylla kraven på så kort framförhållning. Men Bryken måste överväga en faktor som var mycket viktig för leveranstiden: Tillgängligheten hos verktygen som behövdes. 

Verktygsleveransen avgör

I denna krävande situation kontakta företaget sin mångåriga verktygspartner CERATIZIT – och blev inte besvikna nu heller. Brykens vd Stewart Taylor bekräftar detta. ”Stödet från CERATIZIT var fantastiskt. Efter den första beställningen av över 325 artiklar från CERATIZITs katalog, bland annat högprestandaborr av VHM, vändskärsplattor och stickverktyg, beställde vi dagligen gängtappar, pinnfräsar och andra verktyg. Som vanligt när det gäller CERATIZIT kom verktygen fram till oss nästa morgon, men vi fick också omfattande tekniska råd”, tillägger Stewart Taylor. 

Snabb tillverkning räddar liv

Tack vare de punktliga produktleveranserna från Bryken kunde Mercedes AMG tillverka och leverera de första 10 000 C-PAP-ventilatorerna. Därmed kunde de som smittats av corona få den medicinska vård som de behövde. Fler uppdrag planeras redan.

Normalt använder Bryken Precision Engineering verktygsutlämningssystemet Tool-O-Mat från CERATIZIT för att komma åt de nödvändiga verktygen vid behov. Företaget var beroende av CERATIZITs snabba leveranstider för att delarna som behövdes till andningsapparaterna skulle bli klara i tid. De beställda produkterna var framme redan nästa morgon.

Kvalitetsverktyg och snabba reaktionstider och övertygar amerikanska komponenttillverkare för andningsapparater

I kampen mot COVID-19 behövs skyddsutrustning i nästan hela USA. Här bistod vi också med råd och hjälp till komponenttillverkarna för andningsapparater. Kunderna gillar våra högklassiga verktygslösningar men älskar våra snabba reaktionstider.

En kunderna är Staub Precision Machine. Företaget bildades 1975 och ligger i New York. Det har utvecklats till ett ledande företag inom precisionsbearbetning. Staub behövde producera komponenter för en tillverkare av andningsapparater. Då krävdes lämpliga bearbetningsverktyg för framställning av exakta borrhål. 

Exakta borrhål med PKD-brotschar

Vd Tony Staub kontaktade därför Jay Janca på Abrasiv Tools, som är ett certifierat partnerföretag till CERATIZIT. Tillsammans utvecklade de en konstruktionsritning för komponenten som behövdes och stämde sedan av verktygsdetaljerna med CERATIZITs tekniker Chuck Somerville, som rekommenderade en högklassig PKD-brotsch i katalogsortimentet för framställningen av borrhålen. Staub Precision Machine hade fått i uppdrag att producera 2 500 komponenter i veckan och behövde därför säkerställa en hög produktivitet. 

Uppspänningstorn för produktivitet

Med hjälp av tekniker från CERATIZIT konstruerades två uppspänningstorn och spännhylsor, som gav företaget möjlighet att tillverka 132 komponenter per uppspänning vilket gav den produktionskapacitet som behövdes. Tony Staub framhäver att det bara gick lite mer än en vecka från planeringsstart till effektiv produktion: ”Jag häpnades över hur snabbt CERATIZIT reagerade och hur snart vi kunde producera komponenterna. Jag är övertygad om att vi kommer att samarbeta med CERATIZIT igen framöver”.

Brotschar för små diametrar med låga toleranser

Det här är företaget Blackhawk Industrials berättelse. Företaget säljer produkter för metallbearbetningsbranschen och levererar verktyg från CERATIZIT till tillverkare av medicintekniska produkter. En av deras kunder är specialister på högprecisionskomponenter för ventilationsapparater i små diametrar. Komponenterna kräver mycket låga toleranser och högklassig finish, vilket ställer extra höga krav på bearbetningsverktygen. Resultaten som erhölls med brotscharna från CERATIZIT visade tydligt för både Blackhawk och dess kunder att det framtida samarbetet skulle fördjupas och utökas. 

Eftersom hälsa ligger oss nära om hjärtat!

På samma sätt som patienterna förlitar sig på högklassiga implantat så förlitar sig många medicinteknikföretag på CERATIZITs mångåriga kompetens inom hårdmetaller och tillverkningsmetoder. Bland annat ledande företag inom dentalområdet, tillverkare av kirurgiska tänger och producenter av implantat och osteosyntesprodukter. Vi bistår alla dessa verksamheter i stort och smått som en kreativ och kompetent partner, och för deras applikationer utvecklar vi individuella och högpresterande lösningar.