Kvalitetsverktyg för medicinteknik

Vi erbjuder högklassiga verktygslösningar för bearbetning av medicinska komponenter

Konstgjorda leder för knän, höfter och axlar, tandimplantat, benskruvar eller benplattor – modern medicinteknik höjer livskvaliteten betydligt hos patienterna långt upp i åldrarna. Förutsatt att implantatet håller vad det lovar – lång livslängd och hög funktionssäkerhet. Dessa krav kräver högsta precision vid tillverkningen av de komplexa komponenter som behövs. Det förutsätter också att högklassiga verktyg används vid tillverkningen. 

Precisionsverktyg för tillverkning av proteser, implantat och kirurgiska instrument

Patienterna litar på att implantaten håller hög kvalitet. På samma sätt litar många medicinteknikföretag på att deras bearbetningsverktyg håller den kvalitet som kan förväntas med CERATIZITs långa erfarenhet av hårdmetaller och tillverkning. Det gäller bland annat ledande dentalteknikföretag, tillverkare av kirurgitänger eller implantattillverkare inom exempelvis osteosyntes. Vi är en kreativ och kompetent partner som står bakom dessa företag och utvecklar individuella, högpresterande verktygslösningar för deras särskilda behov. 

Garanterat alltid högsta kvalitet

Från det egna hårdmetallpulvret till en idealisk – och ofta individuell – verktygslösning och dokumentering via övervakningssystemet ToolScope – vi är en av få tillverkare av precisionsverktyg av hårdmetall som behärskar hela processen. Våra högteknologiska produkter garanterar högsta kvalitet i alla steg av tillverkningen. Ett tvärdisciplinärt specialistteam arbetar ständigt med prestandaförbättringar och anpassningar. Du får fördelarna av löpande optimering av dina processer och ett helt bekymmersfritt samarbete med oss. 

*FDA-godkännande och säkerhetsbedömning för tillverkning av biokompatibla produkter

Kravet på biokompatibilitet hos medicintekniska produkter syftar till att höja patientsäkerheten. Som enda företag i världen låter vi därför kontrollera våra hårdmetallsorter för in-vitro-cytotoxicitet enligt DIN EN ISO 10993-5. Många av våra verktyg kan användas utan problem för tillverkning av implantat och andra känsliga biokompatibla produkter. Om du värderar validerad kvalitet som uppfyller FDA:s särskilda krav så är vi precis rätt partner. Det handlar trots allt om människans hälsa. (*U.S. Food & Drug Administration)

Validerade verktyg

Många cytotoxiskt kontrollerade hårdmetaller och beläggningar – idealiskt anpassade till nya regler

100 % vertikal integration

Ceratizit grupp har kontroll över hela tillverkningen, från gruvan till det färdiga hårdmetallverktyget

Hållbarhet

Ceratizit förbättrar CO2-belastningen genom utveckling av verktyg och bearbetningstekniker

Dra nytta av våra kundspecifika lösningar som gör skillnad.

✔️ behovsorienterade ✔️ skräddarsydda ✔️ processoptimerade ✔️ individuella ✔️ materialorienterade

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi kontrollera en mängd verktygsegenskaper och anpassar dem till bearbetningskraven. Du får också ett verktyg som optimalt hanterar kraven i din process. Design, skärgeometri eller beläggningar – varje verktyg utformas särskilt för dig enligt stränga kvalitetskrav i vår produktionsanläggning.  

Kontakta oss!

Verktygslösningar för bearbetning av medicintekniska komponenter

  1. Höftled
    → Ersätter leden mellan låret och bäckenet
  2. Knäled
    → Partiell eller total endoprotes som tar över knäledens funktion

Hur kan vi hjälpa dig?

Du sätter väl stort värde på kvalitet och funktion vid bearbetning eller tillverkning av medicintekniska komponenter? Det gör vi också! Du och vi klarar tillsammans av kraven som utmanar både materialen som ska bearbetas och komplexa former. Använd vår passion för högsta precision och kvalitet, och ta hjälp av vår tiotals år långa erfarenhet av bearbetning. Kombinationen av våra erfarenheter och kunskaper inom medicinteknik ger oss djup förståelse om dina behov och dina krav. Vi ger dig råd på din nivå och utvecklar alltid de bästa lösningarna. Vi finns här för dig, för hälsans skull.

Dra nytta av våra kundspecifika lösningar som gör skillnad

Lösningar för effektiva bearbetningsprocesser

Från kompetent rådgivning och detaljerad projektutformning till perfekt genomförande. Våra projekttekniker tar fram optimala och behovsanpassade lösningar åt dig. Utnyttja vårt tvärdisciplinära expertteam för skräddarsydda projektgenomföranden.

Kvalitetsgaranti

Som en del av CERATIZIT-gruppen har vi exklusiv råmaterialtäckning och behärskar hela processkedjan! Högsta kvalitet börjar redan när hårdmetallpulvret framställs och avslutas med korrekt återvinning!

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi anpassar standardverktyg och utvecklar specialverktyg eller kompletta verktygskoncept tillsammans med dig.

Kundspecifika råämnen och halvfabrikat

I CERATIZIT-gruppen erbjuder vi även sintrade eller slipade råmaterial för en mängd medicinska och laboratorietekniska användningsområden, exempelvis för tandborrar, stifthållarplattor och andra specialverktyg. Både standardverktygen och de kundspecifika lösningarna har högsta prestanda och är betydligt bättre än vanliga stålprodukter. Delarna kan vara pressade, handformade, strängpressade, helt obearbetade eller slipade: Oavsett vilket får du råämnena och halvfabrikaten precis enligt dina önskemål för snabb och tillförlitlig bearbetning.

CERATIZIT stödjer tillverkningsföretag i kampen mot corona

Vi människor vet att värdera hälsan ännu mer vid pandemier och andra farliga situationer. Som kompetent tillverkare av högklassiga bearbetningslösningar stödjer vi tillverkningsföretag inom medicinteknik med högsta prioritet. Vid tillverkningen av ventilatorer till andningshjälpmedel eller produktion av skyddsmasker förlitar sig tillverkarna på kunskap och verktyg från CERATIZIT.