Våra tre argument inom medicinteknik

Validerade verktyg – idealiska för känsliga delar

Cytotoxicitetskontroll: första steget mot biokompatibilitet

 • in vitro-cytotoxicitetskontroll* av våra skärmaterial
 • intygas av ett ackrediterat laboratorium
 • perfekt för känsliga komponenter i kontakt med kroppen
 • intygas med certifikat

Testet av in vitro-cytotoxicitet (d.v.s. om materialet är skadligt för levande celler och bryter ner dem) är det första steget mot certifierad biokompatibilitet.

Många av våra verktyg har certifikatet och kan användas utan problem även för komponenter där beläggningsskador eller avrivna hårdmetallrester kan orsaka svåra följdskador. 

Testlaboratoriet har ackrediterats av tyska myndigheter.

100 % vertikal integrering = 100 % förtroende

Passion för hårdmetall – från malm till färdig produkt

Tillförlitlighet och förtroende är oumbärliga kvaliteter. Med egen råmaterialförsörjning garanterar vi att du alltid får samma – med högsta kvalitet.

 • egen råmaterialförsörjning
 • från pulver till färdig produkt
 • alla steg genomförs inom CERATIZIT-gruppen
 • löpande kontroll mot våra kvalitetskrav
 • egen utveckling, tillverkning och beläggning

Hållbart agerande främjar hälsan

Hävstång för hållbarhet: effektivitet

 • spara på resurser
 • förbättra produktionsprocesser
 • möjligheter till 100 % nyttjandegrad

Ökad hållbarhet hos verktyg och deras användningsområden kan leda till betydligt högre effektivitet.

Vår nyutveckling fokuserar på energibalans, CO2-utsläpp och minskat tillverkningsarbete. 

Exempel på hållbart agerande

Strategi: Trokoidal svarvning

 • längre livslängd
 • kortare bearbetningstider
 • lägre energibehov
 • högre effektivitet

Innovativt verktyg: FreeTurn

 • Maskinpotentialen utnyttjas
 • minskat antal verktyg
 • tydligt effektivare bearbetning
 • högre effektivitet
 • positiv påverkan på komponentkvaliteten

Minskning av råmaterial: MultiLock

 • Sparar hårdmetallråvara
 • hög bearbetningseffekt
 • mindre slipning
 • energisnålare tillverkning och användning
 • lägre vikt = mindre transporter