High Dynamic Turning & FreeTurn

Grovsvarvning, finsvarvning, kontursvarvning, plan- och längdsvarvning med samma verktyg

Med vår nyutvecklade svarvmetod HDT – High Dynamic Turning – och de dynamiska FreeTurn-svarvverktygen sätter vi en helt ny standard för hur svarvning går till. Alla kända svarvoperationer, som grovsvarvning, finsvarvning, kontursvarvning, plan- och längdsvarvning, kan utföras med bara ett verktyg.

Hittills, vid konventionell svarvning, har man varit tvungen att använda separata verktyg för varje kontur. Resultat: Enorma verktygskostnader och tidskrävande verktygsbyten. Med High Dynamic Turning (HDT) utnyttjas frässpindelns frihet hela varvet runt av det dynamiska FreeTurn-verktyget. Variabla eggväxlingar sker tack vare rotationen runt verktygsaxeln. Fördelen för dig: Stora besparingar på verktyg och bytestider.

FreeTurn-verktyg – ett vändskär, flera svarvbearbetningar

Vår FreeTurn består av ett smalt skaft med ett fastskruvat vändskär och liknar därmed vanliga monoblockverktyg. 

FreeTurn-vändskärsplattankan bestå av flera olika skär. Spetsvinklar, hörnradier, spånbrytare, beläggningar och skärmaterial kan kombineras individuellt efter behov på en enda platta. Resultat: Olika svarvbearbetningar kan genomföras med ett enda verktyg.

 • Komplett svarvning med bara ett verktyg
 • Stor besparing av verktygstyper
 • Massiva besparingar av verktygsbytestider
 • En enda hållare har plats för vändskär med upp till tre ISO-geometrier
 • En vändskärplatta med flera skär kan bestå av olika spetsvinklar, hörnradier, spånbrytare, ytbehandlingar och skärmaterial, och kan användas individuellt

Svarvningar i alla plan med ställbara anliggningsvinklar

Tack vare anliggningen hos FreeTurn med olika axlar, exempelvis frässpindeln, kan bearbetning ske från alla håll. Anliggningsvinkeln kan dessutom ändras under bearbetningen. Det ger både dynamisk bearbetning av nästan alla verktygskonturer åt alla håll, samtidigt som möjlighet finns till ställbara matningar och perfekt spånkontroll. 

 • Anliggningsvinkeln kan ändras under bearbetningen 
 • Anpassningsbar matning
 • Perfekt spånkontroll
 • Dynamisk svarvning i alla riktningar
 • Dragande och skjutande skär
Ändra vinkel under bearbetningen
Jämförelse mellan konventionell svarvning och HDT FreeTurn

Processoptimering tack vare ökad stabilitet

 

Jämfört med vanlig svarvning leds huvudkraften(spånbrytningskraften Fz) genomverktyget till spindeln – inte till hållaren. Det garanterar optimal kraftfördelning och korta avbrottstider

HDT och FreeTurn sparar upp till 25 % av bearbetningstiden

Låt dig övertygas. Filmen visar en direkt jämförelse mellan konventionell svarvning och svarvning med HDT och FreeTurn.
Resultatet: FreeTurn sparar 25 % av bearbetningstiden

 

Översikt över fördelar

 • I princip alla arbetsstyckeskonturer kan bearbetas
 • 40 % högre matningsvärden
 • Upp till 90 % kortare tomkörningsväg
 • Matningen kan ställas in under processen
 • Bättre ytkvalitet tack vare perfekt anpassning
 • Färre verktygsbyten tack vare flexibiliteten i FreeTurn
 • Färre verktygsplatser i maskinen

Programmering

Vill du utforma din tillverkningsprocess med den innovativa svarvtekniken High Dynamic Turning?
Det finns alltid alternativ för att göra din process lönsammare med våra FreeTurn-verktyg.
Vi samarbetar löpande med CAM och maskintillverkare i utvecklingen av säkra och enkla programmeringsmetoder.
Under tiden finns några leverantörer som hjälper dig.

Översikt över FreeTurn-vändskär och -hållare

Beroende på användning finns olika vändskär och hållare tillgängliga.

Teknisk rådgivning

Vill du veta mer eller få råd om High Dynamic Turning (HDT) och FreeTurn? Kontakta oss!

Flerfaldigt och internationellt prisbelönt

Vår innovativa svarvmetod HDT och det nyutvecklade FreeTurn-verktyget har redan belönats flera gånger internationellt med bland annat följande priser:

 • Ringier Technology Innovation Award
 • Best of Industry Award
 • Goldmedal Messe Brno
 • Maschinenmarkt Award
 • AMB Award
 • INTEC Preis
Best of Industry Award
Ringier Technology Innovation Award
Maschinenmarkt Award