FreeTurn-verktyg i praktiskt test

Användningen i produktionen sparar mycket tid, pengar och verktyg

CERATIZIT i Besigheim förlitar sig på FreeTurn och HDT (High Dynamic Turning) vid tillverkning och bearbetning av specialverktyg. Det här tillverkningsföretaget ville utnyttja den nya svarvteknikens fördelar internt och har infört och implementerat FreeTurn-systemet. Ett projektteam från TEAM CUTTING TOOLS skärskådade bearbetningsprocessen på plats. Tillsammans med tillverkarens produktionsansvariga ställdes tillverkning om till HDT med FreeTurn. ”Övergången gick lätt och enkelt. Först var jag skeptisk till om verktyget klarade av de höga matningshastigheterna, men de första testkörningarna visade tydligt att det inte var några problem”, berättar maskinoperatören Martin Lutz. Resultatet överträffade förväntningarna hos alla inblandade: Inte bara sparade man in på verktyg – de otroliga skärhastigheterna sparade också in värdefull produktionstid.

Simultan körning i 5 axlar

Som maskin valdes DMG Mori CTX Beta 1250 TC eftersom den uppfyller alla villkor för högdynamisk svarvning. Den är HDT-kompatibel och är dessutom en av världens vanligaste fleroperationsmaskiner. ”Då visste vi att många produktionsföretag redan hade förutsättningar att använda HDT och FreeTurn”, förklarar produktchefen Paul Höckberg. Komponenten – stommen i en vändskärsborr – optimerades och inkördes sedan via styrsystemet Siemens Sinumerik 840d med en 5-axlig simultancykel från OPEN MIND. Skärhastigheterna var helt enastående. 

Korta fakta:

  • Maskin: DMG MORI, CTX beta 1250 TC
  • Programvara: Siemens Sinumerik 840d
  • Programmering: OPEN MIND (hyperMILL)

Förbluffande skärhastigheter

Med skärhastigheter på VC 220 m/min, matning på F 0,48 mm/varv och matningsdjup ap på 4 mm är FreeTurn långt bättre än konventionella verktyg. Vid finbearbetning kan skärhastigheter upp till 400 m/min användas. ”Vi visste att FreeTurn var bra. Men vi trodde inte det var möjligt att nå dessa enormt höga skärhastigheter i stål (X40CrMoV51)”, tillägger Höckberg. 

Skärdata

  • Material: X40CrMoV51 (1.2344)
  • Verktyg: FreeTurn. Hållare: HSK-T verktygshållare FT17 | Vändskär: FT17. 808080...

Grovbearbetning

  Konventionell svarvning FreeTurn (HDT)
Skärhastighet (Vc)  200 m/min 220 m/min
Matning (f) 0,27 mm/varv 0,48 mm/varv
Matningsdjup (ap) 4 mm 4 mm
Kylning  Ja Ja
Spån  Bra Bra
     

Finbearbetning

  Konventionell svarvning FreeTurn (HDT)
Skärhastighet (Vc)  300 m/min 400 m/min
Matning (f) 0,15 mm/varv 0,15 mm/varv
Matningsdjup (ap) 0,5 mm 1 mm
Kylning  Ja Ja
Spån  Bra Bra
Yta  Bra Bra

Öka försprånget till konkurrenterna

Istället för att som tidigare tvingas använda tre olika verktyg kunde vi tillverka komponenten med ett enda FreeTurn-verktyg. Det sparade alltså 2 verktyg. Och produktionstiden minskade från 5:10 minuter till 2:45 minuter.

Sammanlagda besparingar
  • Sparade verktyg: 2 
  • Sparad produktionstid: 2:25 min/styck 
  • Sparade produktionskostnader: 3,53 euro/styck
  • Energibesparing: 0,42 kW/h och styck 

Med dessa fina resultat kommer vi att framöver tillverka ännu fler komponenter med High Dynamic Turning och FreeTurn. Tillsammans med programvarulösningen från OPEN MIND har vi också godkänt en programmering via Siemens NX för att behålla så mycket flexibilitet som möjligt på området. ”Vi ser väldigt mycket fram emot att överföra mer av vår produktion till High Dynamic Turning och FreeTurn”, understryker Thomas Ledermann. ”Det ger CERATIZIT-gruppen en rejäl konkurrensfördel.”

Vill du veta mer om FreeTurn-verktyg och HDT (High Dynamic Turning)?