Trochoidal svarvning med CAM-system för bearbetning av svåra/duktila material

Längre livslängd, kortare bearbetningstid, ökad processäkerhet – detta är vanliga krav som ställs på modernt svarvningsarbete. För tillverkningsföretag innebär detta högre effektivitet och en betydande konkurrensfördel. Vid konventionell svarvning stöter vändskär snabbt på patrull vid material som är svåra att bearbeta och duktila material. Här kommer trochoidal svarvning med CAM-programvara till sin rätt.

Var menas med trochoidal svarvning?

Trochoidal fräsning är ett välkänt begrepp sedan länge inom bearbetning, och upplever nu tack vare moderna bearbetningssystem i kombination med CAM-system något av en comeback. Men när det gäller svarvning ser det annorlunda ut. Här har man inte använt detta dynamiska bearbetningssätt i någon större utsträckning än, mest för att det inte funnits lämplig CAM-programvara. Företaget OpenMind, som tillverkar CAM-programvara, har utvecklat hyperMILL och MAXX Machining, för trochoidal svarvning med CAM-programmering, som utvecklade det beprövade konceptet med trochoidal fräsning för grovbearbetning av alla svarvade delar. Typiska användningsområden är grovbearbetning vid svarvning samt radial och axial stickning.

Fördelar med trochoidal svarvning med CAM-system jämfört med vanlig svarvning

Kombinationen av den senaste CAM-programvaran och kraftfulla verktyg ger betydande fördelar vid svårbearbetade metaller och duktila material, jämfört med konventionell svarning, som t.ex.: 

  • Kortare cykeltider
  • Optimerade ansättningar
  • Smidiga maskinrörelser
  • Längre livslängd
  • Ökad processäkerhet
  • Mindre slitage

Kortare cykeltider tack vare optimerade ansättningar och smidiga maskinrörelser

Trochoidal svarvning med CAM-system möjlig tack vare helt nya rörelsemönster. Det som tidigare var svårt eller omöjligt med konventionell svarvning, kan nu enkelt utföras tack vare CAM-systemet. Tack vare det runda vändskäret kan verktyget köras i flera riktningar, vilket möjliggör smidiga rörelser fram och tillbaka. Det ger tidsbesparingar på upp till 50 % vid grovbearbetning, för stickning ända upp till 70 %.

Den intelligenta programmeringen ger betydligt större matning och högre skärhastigheter än vid konventionell svarvning, vilket ger mycket kortare cykeltider vid trochoidal svarvning.

Ökad processäkerhet, mindre slitage och längre livslängd tack vare mjuk in- och utgång

Ett av de största problemen med konventionell svarvning av duktila och svårbearbetade material är att verktygen ofta belastas hårt, vilket leder till högt slitage och korta livslängder. Trochoidal svarvning med CAM-system möjliggör däremot en mjuk in- och utgång för verktyget i komponenten. Det speciella ingångsförfarandet för vändskäret i materialet är skonsamt för verktyget och ger betydligt längre livslängd och mindre slitage, vilket i sin tur ökar effektiviteten i svarvningsarbetet.

För vilka material passar trochoidal svarvning?

Den mjuka in- och utgången under bearbetningen ger många fördelar för trochoidal svarvning för alla materialgrupper. Den största fördelen får du emellertid vid bearbetning av material som vanligen är svåra att bearbeta. Det kan vara duktila och svårbearbetade material som rostfritt stål samt nickel-och titanbaserade legeringar.

Trochoidal svarvning av svårbearbetade material

Material som t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, titan- och nickelbaserade legeringar innebär ofta stora utmaningar för verktyg. Det speciella utförandet för dessa material gör dem abrasiva och det ställer höga krav på verktygsskären under bearbetningen. Detta leder till högt slitage och att skärkanten fort bränns ut.

Trochoidal svarvning av duktila material (t.ex. långspåniga smidesdelar)

För duktila material handlar det ofta om delar som är svåra att bearbeta, eftersom de är mjuka och sega. Långa spån som slingrar sig om verktyget är särskilt problematiska. Men tack vare trochoidal svarvning med hyperMILL Machining kan du nu få betydligt kortare slag, vilket ger kortare spån och högre processäkerhet.

Förutsättningar för trochoidal svarvning

CAM-programmet kan teoretiskt användas på alla konventionella svarvar och passar perfekt för maskiner med lite lägre kapacitet. Du slipper alltså extra anskaffningskostnader för maskiner. Det enda du behöver är programlösningen MAXX Machining från HyperMill.

Vilka verktyg behövs för trochoidal svarvning?

För trochoidal svarvning med CAM passar ett system med spånbrytare M3 och rundplatta. Vi rekommenderar:

  • GX24-system med M3 spånbrytare
  • RCMT /RCGT rundplatta