Lösningar för metall- och metallbearbetningsbranscher

Ändrade marknader, nya tekniker och utveckling av komplexa material ställer hela industrisegment inför stora utmaningar – från fordonsbranschen och energisektorn till aerospace- och rymdindustrin. Som kreativ och kompetent partner utarbetar vi tillsammans med dig branschspecifika tillämpningar och individuella lösningar. 

Dra nytta av våra kunskaper som ledande leverantör av skärande verktyg och hårdmetallösningar. Vi kontrollerar hela tillverkningsprocessen och kan därför snabbt reagera på dina önskemål och anpassa våra produkter efter dina behov. Vi hjälper dig att optimera dina processer, utveckla innovationer och bana framtida vägar.

Lagerindustri

Krävande bearbetning

Andra intressanta produkter och tjänster:

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi implementerar standardverktyg och utvecklar specialverktyg eller kompletta verktygspaket med er. 

Projektering

Behovsanpassad rådgivning, processoptimering, bearbetnings- och verktygskoncept.

Processövervakning av verktygsmaskiner

Övervaknings- och reglersystemet ToolScope registrerar och visualiserar kontinuerligt maskinsignalerna under tillverkningsprocessen.