Bearetningslösningar för energiteknik

Ökad hållbarhet med individuella verktygslösningar

Våra resurser är begränsade, och förnybar energi är en viktig grund för hållbar hantering av dem. Turbiner och pumpar spelar centrala roller inom energiteknik. Men utan de senaste materialen går det inte att utveckla vind-, vatten-, ång- eller gasturbiner som klarar högre tryck och temperaturer så att deras effektivitet ökar och CO2-utsläppen minskar. Standardverktyg? Passar bättre någon annanstans. Höglegerat stål, titan och material som Waspaloy, Inconel med mera springer åttor runt dem. Icke att förglömma: Hållbarheten och funktionen hos turbinblad, rotornav och turbinaxlar är direkt beroende av bearbetningskvaliteten. Därför brinner vi för individuella specialverktyg som står pall även för mycket hårda material och extremt krävande bearbetningsmetoder. Hjälp oss att använda resurserna på ett smart och hållbart sätt.

Vindturbiner

→ På maskinstativet är växeln, rotorlagret och azimutlagret placerade.

→ Ett växellager är ett drevlager som guidar drivaxeln så att växelns funktion säkerställs. 

→ Rotornavet sitter i rotorns centrum och är sammankopplat med rotorbladen, växeln och generatorn.

→ En stor kuggkrans förbinder tornet med gondolen. Ytterligare tre kuggkransar förbinder rotorbladen med rotornavet.

→ Via axeln överförs rotorns rörelse till generatorns löpare.

Vattenturbiner

→ Drivningen i en peltonturbin är extra lönsam vid höga fallhöjder på 50 till 1 500 meter och mindre vattenmängder. Peltonturbiner används huvudsakligen i vattenkraftstationer med långtidsmagasin.

→ Kaplanturbiner är lämpligast för låga fallhöjder och stora flöden med stora flödesvariationer. Kaplanturbinen är avsedd för stora vattenkraftverk.

→ Francisturbinen är den vanligaste typen av vattenturbin. De används för fallhöjder från ca 20 m upp till 700 m och har en verkningsgrad på upp till 90 %. 

gas-och-ångturbiner

→ Det är axlar som drivs med tillförd elektrisk eller termisk energi. 

→ Turbinblad är roterande delar som monteras modulärt på ett turbinhjul.

→ Turbinen sitter i turbinhuset. Det utsätts för höga temperaturer och tryck.

Dra nytta av våra kundspecifika servicelösningar som gör skillnaden

✔️ behovsanpassat ✔️ skräddarsytt ✔️ processoptimerat ✔️ individuellt ✔️ materialorienterat

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi kontrollerar en mängd verktygsegenskaper och anpassar dem till dina krav. Du får därmed ett verktyg som optimalt uppfyller förutsättningarna för din process. Oavsett om det handlar om utformning, skärgeometri eller beläggningar – varje verktyg är individuellt utformat för dig och tillverkas under strikta kvalitetsriktlinjer av oss.  

Projektering

Efterfrågebaserad rådgivning, processoptimering, bearbetnings- och verktygskoncept och mer.

En kompetent lokal partner

Dina experter finns alltid till hands och tar fram de bästa lösningarna tillsammans med dig.