Bearbetning av vindturbiner

1. Maskinstativ

1. MaxiMill HFC högmatningssystem

Planfräsning

 • Kompakt och stabil konstruktion
 • Matningar upp till 3 mm per tand
 • Skärdjup upp till 3,3 mm
 • 4 skärkanter per vändskär

2. TwinKom med dubbla skär i lättkonstruktioner

Finborrning

 • Ø 365 ± 40 mm upp till Ø 2000 ± 40 mm
 • Moduluppbyggda systemkomponenter
 • Samma skärhållare används för alla diametrar
 • Utbytbara insatshållare för grov- och finbearbetning
 • Problemlösa byten av vändskärsinsatser med olika former, storlekar och geometrier
 • Kan användas som efterskärande verktyg
 • Kan användas som stegverktyg

3. KUB Duon-vändskärsborr

Kärnhålsborrning

 • Dubbla skär med höga prestanda
  Vc  =  160–170 (m/min)
  f=  0,5–0,7 (mm/varv)
 • Borrdjup upp till 5xD
 • Exakt borrhålsbearbetning med hög produktivitet
 • Minskade matningskrafter och lägre systembelastning
 • Positiv spånvinkel hela vägen till centrum

2. Växellager

1. EcoCut-multifunktionsverktyg

Kontursvarvning

 • 4 bearbetningsmetoder, 1 verktyg
  - Svarva plankonturer
  - Svarva innerkonturer
  - Svarva ytterkonturer
  - Borrning i solitt material
 • Spara tid och pengar
  - Minskade inköpskostnader
  - Lägre lagerhållningskostnader
  - Kortare riggnings- och programmeringstider
 • Maximal produktivitet
  - Hög stabilitet
  - Större skärdjup möjliga jämfört med konventionella borrstänger
 1. Borrning i solitt material 
 2. Svarvning av innerkonturer
 3. Svarvning av ytterkonturer

2. Multifunktionsverktyg ProfileMaster

Profilsvarvning

 • 3 bearbetningsmetoder med 1 verktyg
  - Borrning, svarvning, insticksfräsning
 • Spara tid och pengar
  - Minskade inköpskostnader
  - Lägre lagerhållningskostnader
  - Kortare riggnings- och programmeringstider
 • Optimala resultat
  - Masterfinish-kvalitet
  ⇒ Enastående ytkvalitet
  ⇒ Kortast möjliga bearbetningstid
  ⇒ Jämnt borrunderlag

 

 1. Borrning i solitt material 
 2. Svarvning av innerkonturer 
 3. Svarvning av ytterkonturer
 4. Utvändig radialstickning 
 5. Invändig radialstickning
 6. Axialstickning

3. Högprestandaborr

Borrning av smörjhål

 • För alla material
  - Högprestandaborr både för universellt bruk eller specialiserade på vissa material
 • Stabila processer och lång livslängd
  - Små tillverkningstoleranser
  - Konstanta prestanda
 • Omfattande sortiment:
  - Diameter 1–20 mm
  - Borrdjup från 3xD till 12xD
  - Olik spetsvinklar: 118°, 135° eller 140°
  - Verktyg med eller utan invändig kylning
Skärdata Konkurrenter CERATIZIT
Verktyg   W0172130340
Vc (m/min) 20–60 20–60
Vf (mm/min) 120 140
f (mm/varv) 0,05–0,15 0,05–0,15
Antal 16 32
→ vårt verktyg tillverkar 100 % fler!

3. Rotornav

1. MaxiMill HFC högmatningssystem

Planfräsning

 • Kompakt och stabil konstruktion
 • Matningar upp till 3 mm per tand
 • Skärdjup upp till 3,3 mm
 • 4 skärkanter per vändskär

2. MaxiDrill 900 vändskärsborr

Borra fästhål

 • Universell PVD-belagd sort CTPP430 för bearbetning av alla material
 • 4 skärkanter per vändskär
 • Identiska inner- och ytterskär
 • Högsta måttprecision även vid mycket besvärliga borrsituationer

3. TwinKom med dubbla skär i lättkonstruktioner

Finborrning

 • Ø 365 ± 40 mm upp till Ø 2000 ± 40 mm
 • Moduluppbyggda systemkomponenter
 • Samma skärhållare används för alla diametrar
 • Utbytbara insatshållare för grov- och finbearbetning
 • Problemlösa byten av vändskärsinsatser med olika former, storlekar och geometrier
 • Kan användas som efterskärande verktyg
 • Kan användas som stegverktyg

4. Kuggkrans

1. Vändskär CNMM

Mjuksvarvning: Grovbearbetning med stora skärdjup och höga matningar

 • Fastspänningssystem: MaxiLock N
  - Kompakt system och snabba skärbyten – när vändskäret byts sitter alla fastspänningsdelar kvar i hållaren
  - Optimal för invändig bearbetning: Utrymmessnål knähävtygslåsning för all invändig svarvning
 • Slitstarka högprestandasorter för spånbearbetning av stål (CTCP115, CTCP125, CTCP135)

2. Vändskärsborr KUB Pentron

Borra fästhål

 • Högsta prestanda och livslängd med enastående borrkapacitet
 • Maximal måttprecision vid krävande borrning upp till 6xD
 • Enkel hantering och billigare lagerhållning tack vare identiska invändiga och utvändiga skär
 • Program:
  - Ø 14–46 mm med borrdjup 2xD till 5xD
  - Specialutförande för upp till 6xD
  - Skaftanslutning ABS, PSC och cylindriskt skaft

Info: Finns också som individuellt stegborr

3. Vändskär RCGX–

Svarvning av härdade banor med en keramikrundskär

Verktygshållare: Enkel hållare med spännklämma | WSP: RCGX 120700TN-020D CTSH110

 • Dubbelt avfasad skärkantspreparering för intermittenta skärförlopp
 • Stabil underlagsyta för bättre stabilitet i hållaren och högre noggrannhet hos komponenten
 • V-format säte för optimalt skärkantsbyte
 • Tillförlitliga sorter för nödvändig slitstyrka

Vc = 150 (m/min) | f = 0,3 (mm/varv) | ap = (0,5 mm till 1 mm)

4. Särskilt utvecklad specialverktygslösning för ”mjukhårda” material

Borrning av smörjhål i mjukhårda material

 • Specialborr
 • Speciell geometri för hårda material
Skärdata Mjukt 1300 N/mm2 Hårt 60 - 63 HRC
Vc (m/min) 35 15
 f (mm/varv) 0,12 0,05
Borrdjup (mm) 60 10

Användningsexempel: Grovbearbetning av smidda råämnen (1)

Verktygshållare: PCLNR 3232 P19-T | WSP: CNMM 190612EN-R58 CTCP115

Varierande skärdjup: ap = 1–12 (mm)
Höga matningar: f = 0,8–1,2 (mm/varv)

→ mycket hög avverkningstakt

Användningsexempel: Borrning upp till 6xD med hög skärhastighet (2)

Verktyg: KUB-P.5D.390.R.12-C40 | WSP: SOGX 120408SN-01 BK6115

Vc = 250 (m/min)
f = 0,15 (mm/varv)

→ Hög produktivitet
→ Hög processäkerhet 
→ Hög avverkningstakt
→ Verktyg med höga prestanda utan guideelement

5. Huvudaxel

1. SCMT-vändskär

Grovsvarvning med positivt vändskär

WSP: SCMT 380932SN-R91

 • Matning upp till 2,0 mm
 • Skärdjup upp till 30 mm
 • Perfekt spånkontroll
 • Senaste generationen hårdmetallsorter

2. Vändskär RCMT

Finbearbetning med rundskär

WSP: RCMT 1606MOSN-SM

 • Matning upp till 2,0 mm
 • Perfekt spånkontroll
 • Enastående ytkvalitet
 • Senaste generationen hårdmetallsorter

3. Vändskärsborr KUB Pentron

Borra fästhål

 • Högsta prestanda och livslängd med enastående borrkapacitet
 • Maximal måttprecision vid krävande borrning upp till 6xD
 • Enkel hantering och billigare lagerhållning tack vare identiska invändiga och utvändiga skär
 • Program:
  - Ø 14–46 mm med borrdjup 2xD till 5xD
  - Specialutförande för upp till 6xD
  - Skaftanslutning ABS, PSC och cylindriskt skaft

Info: Finns också som individuellt stegborr

Användningsexempel: Grovsvarvning (1)

Komponent: Huvudaxel | Material: 42CrNiMo4

Användningsdata

 • Verktyg: SSBCR 5050 T38
 • Vändskär:  SCMT 380932SN-R91 CTCP125
 • Vc = 45 (m/min)
 • ap = 0–30 (mm)
 • f = 1,5 (mm/varv)

Användningsexempel: Finsvarvning (2)

Komponent: Huvudaxel | Material: 42CrNiMo4

Användningsdata

 • Verktyg: PRDCN 3225 P16
 • Vändskär: RCMT 1606MOSN-SM CTCP115
 • Vc = 120 (m/min)
 • ap = 1,2 (mm)
 • f = 1,5 (mm/varv)

Användningsexempel: Finsvarvning (3)

Komponent: Huvudaxel | Material: 42CrNiMo4

Användningsdata

 • Verktyg: KUB Pentron Ø39 mm
 • Vändskär: SOGX 120408SN-01 BK6115
 • Vc = 250 (m/min)
 •  f = 0,25 (mm/varv)

→ Hög produktivitet
→ Hög processäkerhet
→ Hög avverkningstakt
→ Verktyg med höga prestanda utan guideelement