Borrning och svarvning med multifunktionsverktyget EcoCut

Verktyget är en riktigt tusenkonstnär bland bearbetningsverktyg, som minskar ställtiderna och ökar produktiviteten. Men multifunktionsverktyget kan mer!

Multifunktionsverktyget för många olika användningsområden

EcoCut är precis vad du behöver, oavsett om du arbetar med fast eller roterande verktyg, eller svarvar plan, inner- eller ytterkonturer, men det finns även flera andra användningar där verktyget passar perfekt. EcoCut-verktygen finns i tre utföranden: EcoCut Classic, EcoCut Mini och EcoCut ProfileMaster.

EcoCut Classic

EcoCut Classic är den vändskärsversion som används för bearbetning av diametrar mellan 8 och 32 mm. 
I videon ser du EcoCut Classic i användning.

EcoCut Mini

EcoCut Mini är en verktygsvariant helt i hårdmetall, för borrhål med Ø 2–8 mm. 
I videon ser du EcoCut Mini i användning.  
 

EcoCut ProfileMaster

EcoCut ProfileMaster passar för borrhål med en diameter från 10 mm, dessutom kan även axiala och radiala instick tillverkas. 
EcoCut ProfileMaster i användning: 

Färre verktygsbyten tack vare flera olika bearbetningsförfaranden

EcoCut har konstruerats för att du ska kunna utföra upp till fyra olika bearbetningsförfaranden med ett enda verktyg. Olika bearbetningsprocesser kombineras och du behöver inte byta verktyg, vilket ger kortare omladdningstider och ökar beläggningstiden för maskinen.

Borrning
stationärt eller roterande

Svarvning
av plankonturer

Svarvning
av innerkonturer

Svarvning
av ytterkonturer

Imponerade prestanda vid bearbetning av stål

Genom lanseringen av olika sorter med DRAGONSKIN-beläggning blir det möjligt att bearbeta ett brett spektrum av material i olika användningsområden – men resultaten med EcoCut och rätt vändskär är extra goda vid stålbearbetning. Med tillägget -P införs uppdateringen också för bearbetning av ISO-P-stålsorter. Då kan användaren antingen optimera sina skärdata och snabba upp bearbetningen eller också behålla sina vanliga parametrar men få ökade livslängder!

CTCP425-P   – NYHET

 • Ny CVD-beläggning
 • Enastående slitstyrka
 • För höga skärhastigheter
   

CTCP435-P   – NYHET

 • Ny CVD-beläggning
 • För besvärliga bearbetningsvillkor
 • För höga krav på seghet

1. Guldfärgat indikatorskikt – TiN  

2. Multilayer – AI2O3

3. Högstrukturerat basskikt – Ti (C, N)

Dina fördelar med uppdateringen

 • Nya EcoCut ISO-P-sorter → optimala bearbetningsvillkor i stål
 • Guldfärgat indikatorskikt → snabb användningsindikering
 • Optimerad skiktuppbyggnad med Dragonskin-beläggning → längre livslängder


ISO-P-sortuppdatering för EcoCut-vändskär

 • Högre skärdata
 • Kortare bearbetningstider
I omfattande tester visade sig de nya EcoCut-P-vändskären ha upp till 15 % högre prestanda än föregångaren.
Produktchef hos CERATIZIT, Paul Höckberg

Köp passande EcoCut-vändskär för vitt skilda bearbetningar:

Stabil, säker och suverän tack vare Torx-Plus-system

Tack vare ökningen av skärhastigheten och matningen blir även en höjning av säkerheten för vändskärshållarna viktig. Det uppnår man med Torx-Plus-systemet. Torx-Plus-skruvar förbättrar överföringen av åtdragningsmomentet och underlättar hanteringen. Ofta står vändskäret i fokus när man vill förbättra processerna. Genom att använda vår premium-beläggning har vi även ökat effektiviteten för verktygshållaren. Den silverfärgade nickelbeläggningen minskar friktionen och därmed slitaget orsakat av friktion på verktygshållaren, bidrar till optimeringen av borttransporten av spånen och ger ett mer estetiskt intryck. Dessutom stöds spånevakueringen för verktyg med längden 2,5 gånger diametern genom användning av en bakåtriktad kylmedelsstråle.