Kunskapsplattform

KUB Pentron

Specialisten på stora borrdjup

När KUB Pentron utvecklades skedde det på okänd mark. Den kombinerar viktiga egenskaper som uppnåelig precision, enastående prestandaparametrar och stora borrdjup i ett verktyg. KUB Pentron klarar extrema bearbetningssituationer som hittills bara var möjliga med 3xD och sticker ut från konkurrenterna på marknaden.

Egenskaper

 • Hög produktivitet tack vare 20 % högre skär- och matningsvärden jämfört med befintliga vändskärsborr på marknaden
 • Bättre yt- och borrhålskvalitet
 • Hög lönsamhet med identiska inre och yttre vändskär
 • Enkel hantering
 • Maximal livslängd – med fyra användbara skärkanter av moderna substrat och med avstämda beläggningar
 • Likformig normalkraft i alla material och matningar
 • Låg löseggsbildning för spån på stödverktyget tack vare specialbeläggning
 • Högt utbud av skaftvarianter
 • FEM-optimerade spånkanaler som ger processäker borrning med god spånevakuering
 • MMS-kompatibel vid 3xD (ABS)

Användning

Den optimalt stabila grundkroppen och en särskild ytbehandling gör KUB Pentron till specialist vid:

 • stora borrdjup
 • stål, gjutgods, aluminium och rostfria material
 • Perfekt för extrem bearbetning

● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt

Borrdjup 2xD 3xD 4xD 5xD
Borrning genom korsande hål
Paketborrning
Borrning på ojämna ytor
Upprymning - -
Borrning vid välvda ytor
Borrning på sneda ytor
Borrning vid en spetsiga konturer
linjeborrhål -
Borrning vid centrering eller profilering

Borrning mot ett spetsigt hörn

Borrning mot en kant

Genomborrning av paket

Borrning mot en svets eller en vågig yta