Fordon och motorer

Verktygslösningar för morgondagens mobilitet

Bilindustrin står inför en stor omvandling: Lätta material, elektrifiering av drivsystem och nya koncept för ökad effektivitet gör att kraven från fordonsutvecklingen är högre än någonsin. Här krävs en partner man kan luta sig mot, som har passande verktyg och strategier för varje enskild fordonskomponent. Vi kan erbjuda toppkompetenser inom innovation och know-how, och vi samarbetar nära med våra kunder för att kunna möta morgondagens krav på mobilitet. 

Vi erbjuder kompromisslös service, hög kompetens inom exempelvis Smart Factory-koncept samt konsekvent fokus på kundspecifika speciallösningar, vilket gör oss till den perfekta partnern för fordonsprojekt över hela världen.

Drivpaket

Oavsett om du arbetar med konventionella förbrännare, hybrider eller helt elektriskt med batterier:
Bearbetningsuppgifterna på drivpaketet är lika mångsidiga som verktygslösningarna vi erbjuder. Vi har allt du behöver för en effektiv produktion! 

→ Effektiva turbo-direktinsprutningsmotorer för maximal verkningsgrad

→ Kraftöverföring utan dragkraftsavbrott mellan motor och drivlina

→ Kompensation av tröghetsmomentet för förbränningsmotorer

Chassi

Lättviktskoncept i kombination med maximal körkomfort kräver alternativa processlösningar på bearbetningssidan. Vi utvecklar lösningar som även kan användas för nya material med högsta precision, kvalitet och effektivitet. 

→ Hjulupptagning och kontakt med körbanan

→ Ofjädrad massa tas upp och frigörs

→ Bromsar fordonet till stillestånd på kortast möjliga tid

Utnyttja våra kundspecifika servicelösningar som gör skillnad

✔️ behovsorienterade ✔️ skräddarsydda ✔️ processoptimerade ✔️ individuella ✔️ materialorienterade

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi kontrollera en mängd verktygsegenskaper och anpassar dem till bearbetningskraven. Du får också ett verktyg som optimalt hanterar kraven i din process. Design, skärgeometri eller beläggningar – varje verktyg utformas särskilt för dig enligt stränga kvalitetskrav i vår produktionsanläggning.  

Kontakta oss!

Lösningskoncept för effektiva bearbetningsprocesser

Från kompetent rådgivning via detaljerad projekthandläggning till perfekt införande. Våra projektingenjörer erbjuder alltid en optimal lösning anpassad till dina behov. Utnyttja vårt områdesövergripande team av experter och förverkliga dina projekt på anpassade sätt.

Total processkontroll med ToolScope

Med övervaknings- och reglersystemet ToolScope har bi förberedd för en digital bearbetningsframtid. Under tillverkningen registrerar systemet permanent signalerna från maskinen och övervakar exempelvis verktygsslitaget. Det ger maximal processkontroll.

Behärska komplexa formkonturer och snäva toleranser

Komplexa formkonturer, snävare toleranser och snabbt föränderliga produktlivscykler kräver flexibla tillverkningskoncept. Med de fritt programmerbara KOMtronic U-axel-systemen erbjuder vi intelligenta aktiveringsverktyg som möjliggör svarvning av icke rotationssymmetriska delar. Tillsammans med skräddarsydda fästverktyg och optimalt utvalda vändskär förblir du obegränsat flexibel.