Bromssystem

Retardation av fordonet vid bromsning

Reglerar funktioner som ABS, ASR och ESP

Omvandlar kinetisk energi till värme

1. Bromssadel

Bearbetning av bromssadlar innebär många utmaningar: Om gjutjärn med kulgrafit används, räknas livslängden för verktygen, för aluminium gäller deras prestanda. Dessutom påverkar maskinkonceptet de olika verktygskonfigurationerna. Men oberoende av om du använder ett fleroperationscentrum, en svarv eller en specialmaskin: Som vår kund får du alltid den optimala lösningen för dina speciella användningsfall. 
En bred portfölj av verktyg och flera års global erfarenhet när det kommer till bearbetning av bromssadlar gör att vi kan överträffa alla dina förväntningar, oavsett om det gäller enkla hårdmetallborrar eller högkvalitativa lösningar med mekatronikverktyg.

1. Fräsning av beläggning, skivfrigång och framsida av skyddshuv i ett skär

Skivfräs

 • Ca 50 % snabbare takttider
 • Tangentialskär för högsta prestanda
 • Tillverkning av ytor i ett skär eller grov- och finbearbetning med tvådelade frässkivor som kan anpassas i bredd
 • Plattorna är krysstandade för att eliminera svängningar
 • Kan användas som vänster- och högerskärande

2. Grovbearbetning och avfasning av kolvborrhål i ett arbetssteg

Grovborrstänger

 • TOHT-vändskär med POWER-stödfasteknik möjliggör hög matning och jämn drift trots långa kraglängder
 • Ytterligare VHM-stödelement 90° vridna i förhållande till vändskärsaxeln stabiliserar verktyget ytterligare vid försänkning av kolvborrhålsbotten
 • Extra tangentialplattor för kontrollskär

3. Simultan bearbetning av tätningsrings- och klämringsspår

Tätningsringsspårfräs

 • Högsta precision tack vare slipade skärkroppar och eroderade upptagningskamrar 
 • Verktygsnoggrannhet på +/-0,025 mm i diameter
 • Ingen komplicerad inställning
 • Slithållfast skärmaterial CTCP325 garanterar längsta livslängd trots hög skärhastighet

2. Elektroniskt bromssystem

Elektrifiering är populärt sedan flera decennier: Assistans-tekniker som antiblockeringssystem, antispinnreglering eller elektroniska stabilitetsprogram ökar körsäkerheten och är numera standard i moderna bilar. Kvalitetsmässigt ställer borrhålen i styrhus stora krav på både bearbetningstekniker och verktyg, och komplexa konturer måste ofta tillverkas med absolut precision. 
Med våra moderna verktygskoncept håller du din produktionslinje effektivt i rörelse, utan onödiga stopp.

1. Borrning av magnetventilhål med högsta precision

PKD-stegborr

 • Stomme av hårdmetall med centrumspets och fastlödda PKD-skär i 5 steg
 • Komplex borrkontur
 • Skärhastigheter på upp till 400 m/min möjliga
 • Ytkvalitet < Ra 0,8

2. Planfräsning av utsidor

PKD-fräs HPC

 • Märkbar reducering av huvudtiden med upp till 72 %
 • Additivt tillverkad fräsring för maximalt antal skär och perfekt skärvätsketillförsel
 • Högsta skärvärden och maximal livslängd för kostnadseffektiv tillverkning
 • Minskad gradbildning och lugnare gång än för konventionella PKD-fräsar
 • PKD-skär kan efterbehandlas med laser
 • Finns tillgänglig som planfräs, gängfräs eller monoblockfräs från lager (Ø10 – 100 mm)

3. Komplexa borrkonturer för pumpgränssnitt i ett arbetssteg

PKD-stegborr

 • Stomme av hårdmetall med centrumspets och fastlödda PKD-skär
 • Extremt slitstark PKD-sort för maximal livslängd och prestanda
 • PKD med laseretsad kontur för toppresultat för ytor och konturer

3. Bromsskiva

Konkurrensen är hög när det kommer till bearbetning av bromsskivor och bromstrummor. Båda dessa komponenter förväntas hela tiden erbjuda allt högre prestanda till lägre pris. Särskilt serietillverkning ställer höga krav på användningsdata och processäkerhet, för att hålla styckpriset nere så mycket det går. Bromsskivor tillverkas fortfarande till största delen av gråjärn, både inom personbils- och storbilsindustrin. Det är ett utmanande material att arbeta med och inte så enkelt som det verkar: Särskilt den fina men abrasiva spånevakueringen utgör en utmaning för spännutrustningen. Vid skärhastigheter på över 1000 m/min och matning på över 0,5 mm håller vanliga stålspännhylsor inte längre än en skärkant. 
Vi har de innovativa lösningar med fullhårdmetall du behöver för att klara problemet med slitage – för oslagbar livslängd.

1. Svarvning av bromsbana och monteringsyta i ett arbetssteg

C-CLAMP 2.0 – dubbelverktyg

 • Alla fördelar i fastspänningssystemet C-Clamp 2.0
 • Snabbare takttider tack vare simultan bearbetning
 • Tack vare samtidigt bearbetning av bromsbana och ljuddämpare minskar både takttiden och antalet magasinplatser
 • Speciellt för ”W“-vändskär

2. Stickning av termospår

Keramiksticksystem CX24

 • Kostnadseffektivt, processäkert, flexibelt
 • Skärkraftuppdelning i två komponenter tack vare sned inbyggnad
 • 110° kopiering med sidomatning möjliggör f = 0,6
 • Kilform som utdragssäkring vid baklängeskopiering
 • Säker anläggning även vid profilstickplattor

3. Svarvning av bromsbana

C-CLAMP 2.0 – fastspänningssystem med hårdmetallklamp

 • I princip inget slitage alls på klampen
 • Högsta matnings- och skärhastigheter möjliga
 • Massiv yttersexkantskruv gör att du slipper försmutsning på torx- och insexprofilen
 • Större kontaktyta ger optimerad ytpressning
 • Åtdragningsmoment 20 Nm!