Spånbearbetningslösningar för transportteknik

Hjul, axlar och boggier i tåg och andra rälsfordon måste uppfylla högt ställda kvalitetskrav för maximal driftsäkerhet. Tusentals kilometer på vitt skilda sträckor med tung last utsätter hjulen och andra hjulsatsdelar för enorma krafter med högt slitage som följd. Lång livslängd hos hjul och hjulsatser beror till stor del på hög tillverkningskvalitet och regelbundet underhåll. Hjulens löpytor är särskilt viktiga eftersom de garanterar både komfort och lugn rullning.

Med över 100 års erfarenhet av bearbetning är vi en av de mest kompetenta leverantörerna i branschen. Från tillverkning av nya axlar och hjul till efterbearbetning av hjul och boggier – vi är en tillförlitlig partner för kunder i räls- och järnvägsbranschen. Tack vare företagets internationella struktur har vi djup insikt i andra företag i hela världen och förstår väl de krav om ställs lokalt. Och det täta samarbetet med maskin- och komponenttillverkare för boggibearbetning ger oss ett allt större kunskapsövertag, och vi utvecklar högeffektiva verktygslösningar som har garanterat högsta prestanda. Våra högklassiga skärmateriallösningar och verktyg för svarvning, borrning och fräsning garanterar bästa möjliga kvalitet och högsta processäkerhet. Ta hjälp av vår kompetenta rådgivning och se vårt mångsidiga verktygsutbud med egna ögon. 

→ Järnvägsvagnshjulen är en del av hjulsatsen och har olika former.

→ En boggi är en rullanordning i ett rälsfordon där hjulsatser är placerade i en ram som kan vridas i förhållande till vagnkorgen.

→ Järnvägsfordonsaxeln förbinder axelns två hjul med varandra till en stel enhet.

Dra nytta av våra kundspecifika servicelösningar som gör skillnaden

✔️ behovsanpassat ✔️ skräddarsytt ✔️ processoptimerat ✔️ individuellt ✔️ materialorienterat

Specialverktyg och semistandardverktyg

Vi kontrollerar en mängd verktygsegenskaper och anpassar dem till dina krav. Du får därmed ett verktyg som optimalt uppfyller förutsättningarna för din process. Oavsett om det handlar om utformning, skärgeometri eller beläggningar – varje verktyg är individuellt utformat för dig och tillverkas under strikta kvalitetsriktlinjer av oss.  

Projektering

Efterfrågebaserad rådgivning, processoptimering, bearbetnings- och verktygskoncept och mer.

En kompetent lokal partner

Dina experter finns alltid till hands och tar fram de bästa lösningarna tillsammans med dig.