Halvautomatisk borrning i fiberarmerade material och aluminiumlegeringar

Hög processäkerhet med låga kostnader per borrhål

Halvautomatiska tillämpningar genomförs med handstyrda pneumatiska eller elektriska maskiner med fast varvtal och matning. För processäkerhet, konkurrenskraftiga livslängder och låga kostnader per borrhål måste bearbetningsverktygen anpassas individuellt till komponenterna, mallarna och maskinerna.
Vi tar fram speciallösningar för diametrar på 2,5 till 30 mm och alla materialkombinationer av CFK/GFK, aluminium- och titanlegeringar, stål, Inconel och bikakestrukturer. Enstegsborrning kan ske med toleranser ner till 18 μm beroende på materialkombination.

Behöver du hjälp med verktygskvalificering, eller vill du utföra försök först? Vi har den utrustning och de kunskaper som behövs med oss!

Teknik: Enstegsborrning

Med en tillförlitlig process för enstegsborrning minskar tiderna för verktygsbyten och bearbetning, samtidigt som effektiviteten höjs och processtiderna kan sänkas. Tid investeras istället i förväg när Team Cutting Tools explicit anpassar Makround mikrogeometrin till den aktuella bearbetningssituationen. Varje enstegsverktyg är en exakt och specialtillverkad produkt med tillverkningstoleranser som kan vara så låga som IT8. 

Färdiga mått med toleranser ner till IT8

Material – bearbetningsmöjligheter

Mångårig erfarenhet av alla vanliga enkla och sammansatta materialstackar inom flygfart plus ytterligare kombinationer med exempelvis stål och Inconel.

Aluminiumlegeringar: (Nästan) oförfalskade klassiker

Torrbearbetning genom optimal verktygsdesign

Aluminium är ett klassiskt material för lättviktskonstruktioner. Till syvende og sidst är det ett hållfast, lätt och relativt lättbearbetat material. Aluminiumets tendens till materialadhesion styr bearbetningsverktygens utformning och kan minska hållbarheten eller andra processparametrar. Vi lägger särskilt fokus på smörjning och den individuella kombinationen av skärmaterial, beläggning och geometri. Under vissa förutsättningar kan arbetet utföras som torrbearbetning.

Enstegsförsänkning i H7 i ALU-ALU med BVE – försänkare för borrmatningsenheter

Tekniska data

  • Fullhårdmetallförsänkare obelagd
  • Borrhålsdiameter 4,1–32,0 mm | Försänkningsdiameter upp till 35,0 mm
  • Enstegs försänkningar möjliga upp till IT8
  • Implementerat i produktion med smörjning och som torrprocess

Egenskaper/fördelar

  • Enstegsverktyg: minskning
    Verktygsbytestider och kostnader, högre produktivitet, färre olika verktyg
  • Användning möjlig helt utan smörjning med torrborrningsmetoder: bättre hälsovillkor, enormt minskad rengöring
  • Processäkerhet för din tillverkning med reproducerbar premiumkvalitet, bästa ytkvalitet och färdigmått med minimala toleranser
  • Vi inför framgångsrikt ett otal speciallösningar globalt och bygger upp en erfarenhetsbank som gynnar alla nya tillämpningsfall