Fräsbearbetning av spant

Specialiserade skärmaterial för bearbetning av titan

Spant och längsgående balkar (stringers) ger flygplanskroppen den stabilitet som behövs. För spanten används ofta titan, som är mycket lätt och starkt och bidrar till att minska antalet komponenter som behövs. Men dessa positiva egenskaper innebär också krävande bearbetningsvillkor som både kräver specialkunskaper och högpresterande verktygslösningar.

CERATIZIT börjar med specialiserade skärverktyg som medför tillförlitliga livslängder och stabila processer vid grov- och finbearbetning.

1. CircularLine CCr-Uni fullhårdmetallfräs

Grov dynamisk bearbetning av fickor och spår av medelstorlek i titan, superlegeringar och höglegerat stål

 • Speciell skärdesign, perfekt för dynamisk fräsning (CPC, circle power cutting)
 • Skär med spånbrytare för säker spånevakuering vid stort skärdjup
 • För CPC-fräsning upp till 5xD

2. MaxiMill 211-KN vändskärsigelfräs

90° klack-, vick- eller spårfräsning med hög ap av medelstora och stora strukturkomponenter

 • Vändskärssystem för bearbetning av större fickor, för dykning eller för universella tillämpningar
 • Perfekt anpassad verktygshållare
 • Hörnradie upp till 6,0 mm
 • Skärmaterialsort CTC5240 – marknadsledande inom titanbearbetning

3. MonsterMill TCR

Finbearbetning av fickor och spår i olika komponentområden vid flygplanstillverkning

 • Bearbetning små och medelstora ytor i titan
 • Perfekt anpassad geometri för bearbetning av titan och värmebeständiga superlegeringar
 • Omfattande program av pinnfräsar, torus- eller kulhuvudsfräsar

4. MaxiMill HFC-19 vändskärsfrässystem

Friformsfräsning med hög matning och enorm avverkning

 • Snabb grovbearbetning av stora 3D-ytor i formnärhet
 • 4 skärkanter per vändskär
 • ap max. 3,3 mm (19 mm skärstorlek)

Praktiskt exempel på grov trokoidbearbetning

 • Komponent: Strukturkomponent i titan
 • Tillämpning: Dynamisk fräsning av en ficka
 • Verktyg: CCR.H-SA.20,0.30°.Z6.R4,0.HB.L DPX72S
Skärdata CERATIZIT
Vc [m/min] 80
fz [m/tand] 0,12
ap [mm] 14
ae [mm] 2
Emulsion ja
Q [cm3/min] 26