Bearbetning av turbinskivor

Verktyg och speciallösningar för bearbetning i en enda uppspänning

Även om det går att utföra det mesta med tillämpningsspecifika standardverktyg kräver tillverkning av turbinskivor modifierade och individanpassade verktygssystem. Krävande konturer i vitt skilda turbinskivor med höga krav på ytkvalitet, små komponenttoleranser och högklassiga material som bara går att åstadkomma med anpassade verktyg.

Tack vare vårt breda katalogprogram och vår kompetens inom speciallösningar kan turbinskivor tillverkas inom ramen för en enda uppspänning.

1. VHM-tunnfräs

Medelfin och fin bliskbearbetning med kundspecifika formfräsar

 • Idealisk för fräsning av flanker
 • Perfekt anpassad till den kundspecifika turbinformen och bearbetningsstrategin
 • Optimerad geometri och sort för bearbetning av titan eller värmebeständiga legeringar

2. Hårdmetallsort CTPX710

Finbearbetning med låga skärkrafter

 • Toppmodern PVD-beläggningsteknik för bearbetning av värmebeständiga legeringar, rostfritt stål eller titan

3. VHM-kulhuvudsfräs

 Medelfin och fin turbinbearbetning med skräddarsydda formfräsar

 • idealisk för plattforms- och gängradiefräsning
 • Perfekt anpassad till kundens specifika turbinform och bearbetningsstrategi
 • Optimerad geometri och sort för bearbetning av titan eller värmebeständiga legeringar

4. SiAION-keramiksort 1481

Grovbearbetning med imponerande skärhastigheter

 • 1481 SiAlON-keramik med bra beständighet mot strålslitage, förstahandsval för Inconel718
 • CTKS710 Whisker-keramikalternativ för ytterligare tillämpningar, speciellt för långa kontinuerliga skär

5. GX24-sticksystem

med GX24-sticksystem

 • Möjlighet till radiella, axiella, invändiga och utvändiga sticktillämpningar
 • Monoblock, stickblad och modulärt MSS-hållarsystem finns
 • Raka snitt och radieskär i olika geometrier för varierande tillämpningar