Bearbetning av gas- och ångturbiner

1. Turbinaxel

Följande verktyg används för bearbetning av turbinaxeln:

 1. Vändskär LNMR för krävande svarvning 
 2. HX-instickssystem för krävande instick 
 3. Vändskär DNMM för finsvarvning 

2. Turbinblad

Vid bearbetning av turbinblad används följande verktyg:

 1. MaxiMill 271 för avverkning av valshud 
 2. MaxiMill 273 för rombisk grovbearbetning 
 3. MaxiMill HFC-TUR för grovbearbetning av turbinblad 
 4. MaxiMill 261/262 för grovbearbetning av turbinblad med keramik 
 5. MaxiMill 251 för inledande finbearbetning av turbinblad 
 6. MultiLock för finbearbetning av turbinblad 
 7. MaxiMill 252 för grovbearbetning av bas och huvud 
 8. MaxiMill 274 för finbearbetning av bas och huvud
 9. MaxiMill 211 för fräsning av spår och övergångar 
 10. Specialfräsar helt av hårdmetall

3. Turbinhus

Vid bearbetning av turbinhuset används följande verktyg:

 1. MaxiMill 270-19 för planfräsning 
 2. Specialborrstång för bakåtförsänkning 
 3. Specialskivfräs för spårfräsning 
 4. KUB V464 för borrning av skruvförbandshål