Lösningar för superlegeringar och titan

Superlegeringar används i motorer, turbiner och drivlinor på grund av den stora värmetåligheten. De flesta superlegeringar är nickelbaserade och säljs bland annat under varumärkena STELLITE®, TRIBALOY®, HASTELOY®, INCOLOY® och INCONEL®.

Superlegeringar är ytterst sega och är mycket tåliga mot värme, korrosion och sura medier. För Skalsvarvning av superlegeringar erbjuder CERATIZIT specialutvecklade vändskär och sorter, som är anpassade till egenskaperna hos mycket värmetåliga material och ger möjlighet till optimal bearbetning.

Användningsförhållanden och risker – svårighet vid bearbetning

Problem Möjliga effekter
Låg värmeledningsförmåga Hög temperatur vid skärkanten
Härdning på komponenten Höga mekaniska påfrestningar på skärkanten
Hög vibrationstendens Risk för plattbrott
Kraftigt slitage Kort livslängd
Låga skärvärden Låg produktivitet

Skalvändskärslösningar för bearbetning av HRSA – Inconel®

Sorterna CTCP625 och CTCP635 med specialdesignade skärkanter och spånbrytaren R59 är särskilt anpassade för bearbetning av HRSA – Inconel®. Den speciella stödfasen S55 minskar skärtrycket på den färdiga stavytan.

Skalvändskärslösningar för bearbetning av titan

Högprestandasorterna är optimerade för bearbetning av titan till följd av skärkantens speciella design och spånbrytaren R51. De extra vassa skärkanterna bidrar till minskat strålslitage. Polerade ytor förhindrar löseggsbildning och garanterar en optimal spånavledning. Den obelagda ytan gör att titanspånen inte kontamineras.

WNMF 96-P50

WNEU 161325P50-R51

WNGU 151015

NNUX 150820