Beteckningssystem för vändskärssorter

1. Tillverkare: CERATIZIT

2. Skärmaterial

W = obelagd hårdmetall
C = belagd hårdmetall CVD
P = belagd hårdmetall PVD
T = obelagd cermet
E = belagd cermet
N = kiselnitrid, obelagd
M = kiselnitrid, belagd
S = blandkeramik
K = whiskerkeramik
I = sialon
D = PKD
B = PCBN
L = PCBN-belagd
H = PM-HSS

3. Primärt lämpad för material

Variant 1: Nummer

1 = stål
2 = rostfritt stål
3 = gjutjärn
4 = lättmetall/blandade metaller/ickemetaller
5 = superlegeringar/titan
6 = hårda material
7 = universalsorter utan särskilda materiallämplighet

Variant 2: ISO-bokstav

P = stål
M = rostfritt stål
K = gjutjärn
N = lättmetall/blandade metaller/ickemetaller
S = superlegeringar/titan
H = hårda material
X = universalsorter utan särskilda materiallämplighet

4. Primärt lämpad för användning

1 = svarvning
2 = fräsning
3 = dykfräsning
4 = borrning
5 = gängsvarvning
6 = annat/skalsvarvning/krävande bearbetning
7 = universalsort utan särskild materiallämplighet

5. ISO 513-användningsområde

exempelvis 01, 05, 10, 15, 25, 35 ISO P35

Sortbeteckning ”P635” = ”CTCP635”