Olika fastspänningsmetoder

Ett grundläggande villkor för ett godkänt skalsvarvningsresultat är att skalsvarvningsplattan fixeras stadigt och i rätt läge i skalsvarvningsverktyget. I praktiken används 2 olika möjligheter för plattfastspänning:

Fastklämning med spännskruv

Skruvfastspänning ger följande fördelar:

Jämfört med fastklämning av vändskäret med spännklamp så placeras skäret alltid exakt i plattsättet vid skruvfastspänning vilket ökar den radiella och axiella precisionen. Skruvfastspänningssystemet är kostnadseffektivt, eftersom bara spännskruven behöver hållas som reservdel. Det kompakta formatet utan utstickande delar minskar risken för problem vid spåntransporten och reducerar slitaget på fastspänningsdelarna.

Fastklämning med spännklamp

Spännklampar har följande fördelar:

Hos spännskruvar måste skruven lossas helt ur skålbearbetningsverktyget innan skäret kan vändas. Jämför det med spännklamp, där du bara behöver lyfta klampen något när du ska vända eller byta vändskär.

Åtdragningsmoment hos fästskruvar

Gänga 8,8 max. åtdragningsmoment [Nm] per hållfasthetsklass 10,9 12,9
M4 3 4,6 6,1
M5 5,9 8,6 10
M6 10,1 14,9 17,4
M8 24,6 36,1 42,2
M10 48 71 83