Produktivitet och effektivitet

Förutom hög processäkerhet kräver våra skalsvarvningskunder hög avverkningstakt, perfekt stavytkvalitet och hög formprecision. Ett viktigt grundvillkor för kraven ovan är valet av den skalsvarv som behövs – olika bearbetningsvarianter och sammanställningar av vändskärssystem i SINGLE-, TANDEM- eller TRIO-kassettsystem förutsätter olika driveffekter hos skalsvarven. Med formeln nedan kan du uppskatta den driveffekt P [kW] som behövs för det antal skärkanter/vändskär som förekommer:

Formel för beräkning av driveffekt:

vc = skärhastighet (m/min)

ap = skärdjup (mm)

f = matning per kassett (mm/varv)

Kc1.1 = specifik skärkraft (N/mm2)

Observera att den uppskattade driveffekten bara gäller för ett kassettsystem. Om skalsvarven har en skalchuck med 4 kassetter/slädar måste drivningseffekten som beräknats med formeln multipliceras med 4. Vad gäller skärdjupet ap behöver du ta hänsyn till att individuella radiella skärdjup för alla grov- och finbearbetningsplattor ska adderas om det rör sig om TANDEM- eller TRIO-system.

Matning och skärdjup

Produktiviteten påverkas allra mest av faktorerna matning och skärdjup. De begränsas av möjligheterna och skicket på skalsvarven och dess skalsvarvningsverktyg, samt skicket hos råmaterialen som alltid avger vibrationer. Nyckeln till högre produktivitet och produktkvalitet vid skalsvarvningsprocesser är att minska vibrationerna.

Processtabiliteten ökar ytterligare genom att stödfasen skräddarsys efter hårdheten och kvaliteten hos materialet som ska bearbetas. Det nominella värdet hos stödfasvinkeln påverkar om en släppningsvinkel bildas i mellan stången och stödfasen i finbearbetningsplattan som sitter parallellt i axelriktningen. Man pratar om positiva plattor eller en ingreppskontakt med stången – man pratar om neutrala villkor, eller stort tryck på stångmaterialet – man pratar om negativa plattor. Olika material kräver anpassade och kompatibla egenskaper hos vändskäret. Stödfasvinkeln och längden på sekundärskäret påverkar vilken ytkvalitet som stavytan kan få. Sist men inte minst – välj rätt vändskär för det aktuell skärdjupet ap. Spånbrytare som är specifikt anpassade till materialets egenskaper bryter av spånen med användbara längder under skalsvarvningen.

Här spelar skärdjupet en förhållandevis viktig roll. Precis som i tidigare kapitel finns vändskär för grov, medelgrov och fin bearbetning även när det gäller skalsvarvning. CERATIZIT-spånbrytarnas beteckningar indikerar användningsområdet (bearbetningsdjupet ap). Spånbrytarbeteckningar med bokstaven ”R” (rough) ska användas vid bearbetningsdjup över 3,0 mm, dem med bokstaven ”M” (medium) vid bearbetningsdjup på 1,0–3,0 mm och dem med bokstaven ”F” (fine) vid bearbetningsdjup under 1,0 mm – de används enbart för finbearbetning. Baserat på detta urval når du bästa möjliga bearbetningsegenskaper. Skärkrafterna leds in och fördelas optimalt i vändskäret och livslängden optimeras. Vid formgivningen av TANDEM-kassettsystem ska huvuddelen av bearbetningsdjupet utföras med grovbearbetningsplattan. Bearbetningsdjupet hos finbearbetningsplattan ska vara 0,5–1,8 mm beroende på typen av platta.