Översikt över sorter, beskrivning av dem, skärmaterialtyper och rekommendationer för hårdmetallsorter per material

Sortöversikt

1 = sortbeteckning
2 = standardnamn
3 = skärmaterialtyp
4 = användningsområde
● = huvudanvändningsområde
○ = utökad användning

Sortbeskrivning

CTCP605

HC-P10 | HC-K20

Specifikation:
Sammansättning: Co 6,0 %; TaC 2,0 %; WC resten
Kornstorlek: 1 μm
Hårdhet: HV30 1630
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändningsområde
○ = utökad användning

Användningsrekommendation:
Förstahandsvalet vid hög skärhastighet och matning i stålmaterial vid mycket stabila maskinvillkor.

CTCM615

HC-M15 | HC-S15

Specifikation:
Sammansättning: Co 6,0 %; TaC 2,0 %; WC resten
Kornstorlek: 1 μm
Hårdhet: HV30 1630
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Förstklassig högprestandasort för martensitiskt rostfritt stål och värmetåliga legeringar vid stabila maskinvillkor

CTCP615

HC-P15 | HC-M15 | HC-S15

Specifikation:
Sammansättning: Co 6,0 %; blandkarbid 3,1 %; WC resten
Kornstorlek: fin
Hårdhet: HV30 1630
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändningsområde
○ = utökad användning

Användningsrekommendation:
Slitstark hårdmetallsort för huvudsakligen finbearbetning av plattor i alla materialklasser vid stabila maskinvillkor

CTCM625

HC-M25 | HC-P25 | HC-S25

Specifikation:
Sammansättning: Co 7,0 %; blandkarbid 6,5 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1460
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändningsområde
○ = utökad användning

Användningsrekommendation:
Specialutvecklad sort för allmän bearbetning av rostfria stål

CTCP625

HC-P25 | HC-M25 | HC-S25

Specifikation:
Sammansättning: Co 7,0 %; blandkarbid 6,5 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1460
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Enastående universalsort för huvudsakligen finbearbetning av plattor i alla materialklasser med måttliga hårdheter och vid måttliga maskinvillkor

CTCP630

HC-P30 | HC-M30 | HC-S30

Specifikation:
Sammansättning: Co 9,0 %; annan < 3 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1400
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Hårdmetallsort för huvudsakligen grovbearbetning i specifika rostfria material och värmetåliga legeringar

CTCM635

HC-M35 | HC-P35 | HC-S35

Specifikation:
Sammansättning: Co 10,0 %; blandkarbid 5,0 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1380
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Seg sort för bearbetning av rostfria stål under besvärliga förhållanden

CTCP635

HC-P35 | HC-M35 | HC-S35

Specifikation:
Sammansättning: Co 10,0 %; blandkarbid 5,0 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1380
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Seg universalsort för huvudsakligen grovbearbetning av plattor i alla materialklasser vid mycket dåliga maskinförhållanden

CTCP640

HC-P40 | HC-M40 | HC-S40

Specifikation:
Sammansättning: Co 10,5 %; blandkarbid 2,0 %; WC resten
Kornstorlek: medel
Hårdhet: HV30 1400
Skiktsystem: CVD TiCN-Al2O3

● = huvudanvändning

Användningsrekommendation:
Extremt seg hårdmetallsort för grov bearbetning under besvärliga maskinförhållanden

H216T

HW-N15 | HW-K15

Specifikation:
Sammansättning: Co 6,0 %; WC resten
Kornstorlek: 1 μm
Hårdhet: HV30 1630

● = huvudanvändningsområde
○ = utökad användning

Användningsrekommendation:
Obelagd HM-sort för bearbetning av aluminium och andra icke-järnmetaller

Skärmaterialsorter ISO P/ISO M/ISO S

Rekommenderad CERATIZIT-hårdmetallsort per material

 

  Arbetsstycke/material Behandlingstyp Legering VDI 3323 grupp Hårdhet [HB] Sort
P Olegerat stål glödgad ≤ 0,15 % C 1 125 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Olegerat stål glödgad 0,15 %–0,45 % C 2 150–250 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Olegerat stål härdat ≥ 0,45 % C 3 300 CTCP615
CTCP605
Låglegerat stål glödgad   6 180 CTCP625
CTCP635
CTCP605
Låglegerat stål härdat   7/8 250–300 CTCP615
CTCP625
CTCP605
Låglegerat stål härdat   9 350 CTCP615
CTCP605
Höglegerat stål glödgad   10 200 CTCP625
CTCP615
Höglegerat stål härdat   11 350 CTCP615
CTCP605
Rostfritt stål glödgad ferritiskt/martensitiskt 12 200 CTCP625
Rostfritt stål härdat martensitiskt 13 325 CTCP625
CTCM615
  Arbetsstycke/material Behandlingstyp Legering VDI 3323 grupp Hårdhet [HB] Sort
M Rostfritt stål släckhärdat austenitiskt 14 180 CTCM625
CTCM635
Rostfritt stål släckhärdat ferritiskt/austenitiskt (duplex) 14 230–260 CTCM625
CTCM635
CTCM615
Rostfritt stål härdad austenitiskt
utskiljningshärdat 
(PH)
14 330 CTCM625
CTCM635
CTCM615
  Arbetsstycke/material Behandlingstyp Legering VDI 3323 grupp Hårdhet [HB] Sort
K Gjutjärn     15–20 130–260 CTCP615
CTCP605
H216T
N Icke-järnmetaller     21–30 80–130 CTCP615
CTCP605
H216T
S Värmetåliga legeringar     31–35 200–350 CTCP625
CTCP630
CTCP640
Titanlegeringar     36/37 150–300 CTCP615
CTCM615
H216T