Svarv- och skalsvarvningsproblem – vad kan jag göra?

Åtgärder vid svarvproblem

↑ öka, förstora, stort inflytande

⇧ öka, förstora, litet inflytande

↓ undvika, minska, stort inflytande

⇩ undvik, minska, litet inflytande

≈ kontrollera, optimera

◾ använd

Slitagetyp/problem med arbetsstycket
Fasslitage Gropslitage Strålslitage Kamsprickor Urflisning Åtgärder
      Skärhastighet vc
Matning f
    Skärdjup ap
    Fasvinkel 35°, kraftigt intermittenta skärförlopp
    Fasvinkel 25° med kontinuerligt och svagt intermittent skärförlopp
    Fasvinkel 15° med kontinuerligt och svagt intermittent skärförlopp
      Hörnradie
  Rundning
        Fastspänning verktyg
        Fastspänning arbetsstycke
        Uthäng
      Skärhöjd
  Kylvätska

↑ öka, förstora, stort inflytande

⇧ öka, förstora, litet inflytande

↓ undvika, minska, stort inflytande

⇩ undvik, minska, litet inflytande

≈ kontrollera, optimera

◾ använd

Slitagetyp/problem med arbetsstycket
Skärbrott Flagning på ytan Ytkvalitet Vibrationer Gradbildning Åtgärder
    Skärhastighet vc
    Matning f
        Skärdjup ap
  Fasvinkel 35°, kraftigt intermittenta skärförlopp
  Fasvinkel 25° med kontinuerligt och svagt intermittent skärförlopp
  Fasvinkel 15° med kontinuerligt och svagt intermittent skärförlopp
  Hörnradie
Rundning
  Fastspänning verktyg
  Fastspänning arbetsstycke
      Uthäng
  Skärhöjd
      Kylvätska

Åtgärder vid skalsvarvningsproblem

Problem Möjliga orsaker Åtgärd
Stången är orund Plattorna sitter inte på samma rotationsavstånd Justera hållaren, kontrollera plattoleransen, använd eventuellt slipade plattor
  Stången förs inte in centralt i skalchucken Kontrollera styrrullarnas position
  Starkt dammande förmaterial Kontrollera avvikelser
     
Vågor på ytan
(sågtandsmönster)
Sekundärskäret på en eller flera plattor är inte parallellt med stången Kontrollera sekundärskärets position, justera vid behov

 

Matningen/varvet är större än sekundärskärets längd Minska matningen
  Bristfällig plattfastklämning
(smuts i plattsätet)
Kontrollera fastklämningen, rengör plattsätet
     
Bristfällig spånbildning För liten matning Öka matningen
  Fel spånbrytare Kontrollera valet av spånbrytare
  För lite skärvätska Öka skärvätskemängden
     
Vibrationsmärken Fel stödfas Kontrollera stödfasen
  För vasst sekundärskär, ”hackar fas” Skapa en rundning
  Skärkanten för långt under mitten Kontrollera höjden
  Styrrullar eller backar felaktigt inställda Kontrollera inställningen
     
Kraftigt dammande slitage från en platta till en annan Verktyget felaktigt inställt
(en platta arbetar med större spåndjup än den andra)
Kontrollera verktygsinställningen
     
Skärkantsurflisning Felaktig skärkantsskyddsfas Öka fasbredden, förstora fasvinkeln
  För stor matning Minska matningen
  För liten rundning Öka rundningen
  Fel sort används Välj en segare sort