Påverkande faktorer och val av rätt vändskär

Ta hänsyn till dessa kriterier nä du ska välja det bästa vändskäret:

 • Sammansättning och egenskaper för materialet som ska bearbetas
 • Materialets hårdhet
 • Diameter
 • Skärdjup
 • Erforderlig ytkvalitet

De viktigaste kriterierna för valet av rätt skalsvarvningsplatta och hårdmetallkvalitet utgörs av materialet som ska bearbetas, dess förädlingsgrad och dess hårdhet. Men ibland stora skillnader i materialsammanställningen gör det nödvändigt att göra avsteg från de angivna rekommendationerna. Ett alternativ som kan ge upplysning är att göra ett praktiskt test. Olika skärgeometrier och hårdmetallkvaliteter har utvecklats för olika användningsfall. Kombination med olika stödfaser kan också ske.

En detaljerad beskrivning av stödfaserna och urvalskriterier för dem hittar du på kommande sidor. Ett annat kriterium är diametern som ska bearbetas och skärdjupet. Där spelar tillverkningsmetoden som används för stängerna en viktig roll. Dragna och valsade stänger med diameter upp till 150 mm har för övrigt bättre ytkvalitet i råämnet i motsats till smidda stänger med diameter över 150 mm, som förutom en ojämn yta också kan ha sprickor, gropar och materialflagor.

→ Följden blir högre materialavverkning och större skärdjup.

Andra utslagsgivande påverkansfaktorer

Förutom de fem kriterierna ovan finns fler faktorer som påverkar valet av skär:

 • Skalsvarvens skick och beskaffenhet (underhåll)
 • Skick och precision hos chucken och kassetterna (säte och fastspänning)
 • Skick och inställning hos styrelementen (centrisk tillförsel, tryckansättning, slitage hos rullar och glidelement med mera).
 • Skick och beskaffenhet hos råmaterialstängerna (rundhet, böjning, ändhärdning, faser, sprickor, plana ställen och flagningar)
 • Tillräcklig kylning i rätt koncentration, med tillräckligt tryck och i tillräcklig mängd direkt vid skärkanten
 • Optimal spånavledning – inga spånblockage i chucken

Viktiga vinklar på skalvändskäret

 1. Sekundärt skär
 2. Huvudskär
 3. Ställvinkel
 4. Negativ fasvinkel
 5. Skärkantsrundning
 6. Stödfasvinkel
 7. Spånvinkel
 8. Lutningsvinkel

Stödfasvinkel

Stödfas typ S42

(stödfasvinkel 4°)

Frivinkel vid stödfasen plus

Skärvillkor
Positiv platta

Stödfas typ S50

(stödfasvinkel 5°)

Frivinkel vid stödfasen +/– 0°

Neutralt villkor 
Plattan ligger dikt an mot staven

* 5° stödfasvinkel & 5° lutningsvinkel

Stödfas typ S60

(stödfasvinkel 6°)

Frivinkel vid stödfasen minus

Stabilt villkor
Negativ platta

Lutningsvinkeln hos vändskäret i kassetten i princip 5°

 1. Kassett
 2. Vändskär
 3. Underläggsplatta
 4. Släde
 5. 5° lutningsvinkel

Olika stödfasfinish

Stödfas typ S (fas bara på sekundärskäret)

 1. Plattjocklek s
 2. Längd på sekundärskär Ln
 3. Ställvinkel k
 4. Spåndjup ap
 5. Huvudskär
 6. Sekundärt skär

Stödfas typ P (fas på huvudskäret och sekundärskäret)

 1. Plattjocklek s
 2. Längd på sekundärskär Ln
 3. Ställvinkel k
 4. Spåndjup ap
 5. Huvudskär
 6. Sekundärt skär

Översikt över stödfaser

Fas Beskrivning Användningsområde Draghållfasthet (Brinell-hårdhet)
P60 Huvud- och sekundärskär
Fasvinkel 6°
< Glödgat >
Exempel: Konstruktionsstål, verktygsstål, huvudsaklig användning i lättvibrerade material och vid instabila maskinvillkor
300–700 N/mm2
(90–210 HB)
S60 Sekundärskär
Fasvinkel 6°
< Glödgat >
Exempel: Konstruktionsstål, verktygsstål
500–850 N/mm2
(150–250 HB)
P50 Huvud- och sekundärskär
Fasvinkel 5°
< Valshärdat >
Exempel: Konstruktionsstål, verktygsstål, rostfritt stål (austenitiskt)
450–800 N/mm2
(135–240 HB)
S50 Sekundärskär
Fasvinkel 5°
< Valshärdat >
Exempel: Konstruktionsstål, verktygsstål, rostfritt stål (austenitiskt)
550–950 N/mm2
(160–280 HB)
P40 Huvud- och sekundärskär
Fasvinkel 4°
< Valshärdat >
Högtemperaturlegeringar
700–1100 N/mm2
(210–235 HB)
S42 Sekundärskär
Fasvinkel 4°
< Härdat >
Exempel: Härdat stål, verktygsstål, rostfritt stål (duplex), nickelbaserade legeringar
750–1200 N/mm2
(220–350 HB)
P30 Huvud- och sekundärskär
Fasvinkel 3°
< Härdat >
Exempel: Härdat stål, verktygsstål, rostfritt stål (duplex), nickelbaserade legeringar
850–1350 N/mm2
(250–400 HB)
S30 Sekundärskär
Fasvinkel 3°
< Härdat >
Exempel: Härdat stål, verktygsstål
900–1500 N/mm2
(280–470 HB)

Rekommenderat användningsområde för stödfaser baserat på stålmaterialets draghållfasthet (N/mm²)

Rekommenderat användningsområde för stödfaser baserat på stålmaterialets BRINELL-hårdhet (N/mm²)