Skräddarsydda Semi-standardverktyg levererar vi inom 3 veckor!

Vill du planera säkert även när det går hett till? Då bestämmer du dig för våra Semi-standardverktyg!

För oss är Semi-standard mer än bara anpassning av en standardartikel. Det är istället ett sätt för oss att ge dig verktygslösningar som anpassas individuellt till din bearbetningsuppgift baserat på ett frågeformulär.

Inom vilka dimensioner kan du se i portföljbeskrivningen från tabellerna längre ner.

→ HM-verktyg erbjuder vi inom 2 dagar
→ vändskär-borrverktyg inom 4 dagar, inkl. godkännanderitningar

Redan 15 arbetsdagar efter beställningsmottagandet levererar vi till dig!

Om du bestämmer dig för våra skräddarsydda Semi-standardverktyg, drar du nytta av följande fördelar:
  • Färre enskilda verktyg reducerar maskinens icke-produktiva tider och sparar plats i verktygskammaren
  • Leveranstiden på max. 15 arbetsdagar efter beställningsmottagandet och tekniskt godkännande minskar ditt verktygslager och kostnaderna för lagerhållning
  • Offert inom 48 timmar för solida hårdmetallverktyg och fyra arbetsdagar för borrverktyg med vändskär påskyndar dina beslutsprocesser.
  • Kombinerade bearbetningar höjer kvaliteten tack vare en enda verktygsfastspänning
  • Experter med många års erfarenhet inom extern och intern försäljning ger dig möjlighet till ytterligare kostnadsbesparingar

Vi utvecklar vår effektivaste bearbetningslösning för din produktion i områdena: Genomgående borrning, upprymning, brotschning, fräsning och gängfräsning

* Maximala användbara och totala längder är inte helt variabla. De är beroende av skaftdiametern.
** Användningsspecifik beläggning för stål, rostfritt stål, gjutjärn, hårda material, titan, Inconel (obelagd aluminium)

Borrning i solid hårdmetall

Partistorlek fr.o.m. 3–100 stycken
Diameter Ø > 3 mm till Ø 32 mm
Längd till 360 mm*
Användningslängd Högst 15xD
Beläggning** Applikationsspecifik
Hållare /
skaft
Ø 4–32 mm
Skärvätsketillförsel intern eller extern
Antal steg upp till 5 steg

Brotschar i solid hårdmetall

Partistorlek fr.o.m. 3–100 stycken
Diameter Ø > 3 mm till Ø 32 mm
Längd till 360 mm*
Användningslängd Högst 15xD
Beläggning** Applikationsspecifik
Hållare / 
skaft
Ø 4–32 mm
Skärvätsketillförsel intern eller extern
Antal steg Försänkningssteg + max. 2 Ø-steg

Gängfräsning i solid hårdmetall

Partistorlek från 3 st.
Diameter Ø > 6 mm till Ø 20 mm
Längd till 160 mm
Användningslängd högst 3xD
Beläggning** Applikationsspecifik
Hållare / 
skaft
Ø 6–20 mm
Skärvätsketillförsel intern eller extern
Antal steg t.o.m. 1 försänkningssteg

Fräsning med solid hårdmetall

Partistorlek fr.o.m. 3–100 stycken
Diameter Ø > 3 mm till Ø 32 mm
Längd till 360 mm
Användningslängd Högst 7xD
Beläggning** Applikationsspecifik
Hållare / 
skaft
Ø 4–32 mm
Skärvätsketillförsel extern
Antal steg upp till 2 steg

Vändskär för genomgående borrning och upprymning

Partistorlek från 1 st.
Diameter Med WOEX Ø 14–54 mm för genomgående hål
Med SOEX, SOGX Ø 14–44 mm för genomgående hål
Ø 14–65 mm för upprymning
Längd Med WOEX – L/D t.o.m. 4xD
med SOEX, SOGX – L/D t.o.m. 3×D
Användningslängd Med WOEX – L/D t.o.m. 4xD
med SOEX, SOGX – L/D t.o.m. 3×D
Passande vändskär Genomgående borrning: WOEX, SOEX, SOGX
Upprymning: WOEX, SOEX, SOGX, TOHX, TOGX, ISO
Hållare / 
skaft
Ø 20, 25, 32 mm / ABS 50, ABS 63 / HSK-A 63 / PSC 50, PSC 63
Skärvätsketillförsel intern eller extern
Antal steg upp till 7 vändskär

         

Fyll i motsvarande formulär nu och skicka in det till oss med detsamma!

Tillbehör / ersättningsartikel

Vändskär för borrhålsbearbetning

Vändskär för svarvning

Roterande verktygshållare