Total processkontroll med ToolScope

Tack vare digital övervakning som syftar till att processoptimera din tillverkning

► Tillämpningar av ToolScope

Här hittar du många exempel på framgångsrika tillämpningar av ToolScope.

► Framgångsberättelser från våra partner och kunder

Här kan du läsa spännande berättelser om våra verktygskoncept m.m. med ToolScope och hur framgångsrikt våra partner och kunder har använt sig av dem.

► CERAsmart Cockpit

Med CERAsmart Cockpit sammanfattar vi samtliga aspekter av digital bearbetning och levererar en individuell kombination av utvärderad data till dig - från eggen via spindeln till maskinen. 

► ToolScope Ex Works till din nya maskin

Från och med nu kan du enkelt beställa till ToolScope när du beställer din maskin. Få reda på mer om de olika maskintillverkarna och vad som händer där.

► CERATIZIT Innovation Podcast

I CERATIZIT Innovation Podcast talar vi varannan vecka med branschexperter om visioner, innovationer och de senaste teknologiska framstegen i alla fasetter av bearbetningsindustrin. 

► Vårt YouTube-program „THE CUT“

Även på YouTube samlar vi intressant information om bearbetningsindustrin från hela CERATIZIT Group. 

Vad behöver man egentligen ett processövervakningssystem till?

Så länge bearbetningsmaskinerna ska arbeta så autonomt som möjligt kommer man att behöva automatisk övervakning av verktyg och anslutna processer: Eggförslitning och verktygsbrott är bara några av de aspekter som kan störa en effektiv produktion. Men med övervakningsmekanismer som ingriper snabbt kan man upptäcka verktygsdefekter redan under bearbetningen och stoppa den – innan verktyg eller arbetsstycken skadas. 

Överblick över alla processer

Vill du ha mer digitalisering inom bearbetningsindustrin? Vi banar väg med vårt övervaknings- och regleringssystem ToolScope. Vårt system registrerar signaler från maskinen under hela tillverkningsprocessen. Dessa data visualiseras klart och tydligt och används på flera sätt för att övervaka och reglera maskinerna. Dessutom finns det olika tillvalsmoduler som går att kombinera fritt med varandra för individualiserad processkontroll.

Vad kan ToolScope göra?

✔️ Processkontroll

 • ToolScope registrerar, visualiserar och analyserar processdata
 • Avvikelser identifieras i realtid
 • Du kan ingripa i tillverkningsprocessen – helt automatiserat med ToolScope!

✔️ Maskinskydd

 • Maskinstatus övervakas i underhållssyfte.
 • ToolScope fungerar som maskinens airbag: Vid kollisioner utlöses ett nödstopp snabbare än maskinens eget.
 • På så vis förebygger du överbelastning av verktyg och verktygsmaskiner.

✔️ Dokumentation & digitalisering

 • Data om verktygsanvändning registreras för analys av verktygslivslängd.
 • Maskindriftsanalys innehåller data om maskinavbrott och orsakerna bakom.
 • 100% kontroll över arbetsstycket: kritiska processparametrar dokumenteras för att säkra högsta kvalitetsstandard.

ToolScopes viktigaste funktioner

TS-PM: Processövervakning

ToolScope lär automatiskt in det optimala processflödet och reagerar på avvikelser i maskinbearbetningen.

Fördelar

 • identifierar trasiga verktyg
 • minskar följdskador på verktyg, arbetsstycke och maskin
 • anpassas snabbt och enkelt efter tillverkningsprocessen
 • möjliggör obemannad bearbetning genom 100 % kontroll över arbetsstycken

TS-WEAR:
Slitageidentifiering

ToolScope identifierar verktygsslitage utifrån den genomsnittliga processkraften. På så vis utnyttjar man verktygens livslängdsreserv fullt ut utan att riskera verktygsbrott.

Fördelar

 • reducerar verktygskostnader / trasiga verktyg
 • ökar maskintillgängligheten
 • optimerar verktygsanvändningen

TS-AFC: Adaptiv matningsreglering

Matningsregleringen ökar processtakten när det är säkert och skyddar samtidigt verktyget genom att fånga upp belastningstoppar.

Fördelar

 • minskar takttider och skyddar mot överbelastning
 • ökar verktygets livslängd
 • ökar maskintillgängligheten
 • optimerar processen
 • skyddar maskinen

CD: Kollisionsövervakning

Stoppar snabbare än maskinen! ToolScopes kollisionsövervakning registrerar kollisioner via en accelerationsgivare och reagerar innan maskinen. Ett nödstopp inleds inom 1 ms vilket skyddar mot mer omfattande skador.

Fördelar

 • förhindrar skador på verktyg och arbetsstycken
 • sänker reparationskostnader
 • minskar maskinavbrottstider
 • dokumenterar kollisioner

 

 

Fler funktioner

TS-CM: Statusövervakning

Här sparas maskinens ”fingeravtryck”. Med hjälp av detta visas trendkurvor för maskinstatus. Trendövervakning gör det lättare för underhållsteamet att vidta nödvändiga åtgärder.

Fördelar

 • tidig identifiering av lagerskador på axlar och spindlar
 • stöd vid planering av underhållsåtgärder och felsökning
 • skydd för maskinen
 • viktig byggsten i den kompletta digitala dokumentationen

TS-TCLog: Verktygsbyteslogg

Registrerar verktygsanvändningen utifrån tillverkningsvolymer eller verktygets livslängd, och minskar det administrativa arbetet. ToolScope analyserar till exempel avvikelser i verktygets livslängd och upptäcker på så sätt optimeringspotential.

Fördelar

 • dokumenterar verktygets livslängd och anledningar till verktygsväxling 
 • ersätter manuell supportdokumentation för verktygen
 • dataanalysen upptäcker optimeringspotential

TS-MDA: Maskindataanalys

Registrerar driftsdata för maskinen, till exempel maskinavbrott och anledningarna till det, och sparar uppgifterna för vidare analys. Analysen av dessa data erbjuder enorm potential för produktivitetsökning.

Fördelar

 • registrerar driftsdata från maskinen inklusive orsakerna bakom maskinavbrott 
 • dataunderlag för att identifiera produktivitetsförluster

TS-QRep: Kvalitetsdokumentation

Övervakning och dokumentation i realtid som kvalitetsbevis för kritiska processer. Även annorlunda standarder uppfylls, exempelvis flygbranschens övervakningsstandarder GEP11TF12 och MTV548-4.

Fördelar

 • kvalitetsbevis som ersätter manuella kontroller 
 • dokumenterar kritiska processparametrar i PDF-format

TS-Connect: Nätverksfunktioner

När ToolScope integreras i ett företagsnätverk kan data automatiskt överföras till en server eller ett nätverk. Fördelen: På så sätt garanteras långsiktig datalagring, automatisk backup och fjärråtkomst.

Fördelar

 • Automatisering av din produktion med en kombination av unika digitala övervakningslösningar:
 • ToolScope (direkt maskinanslutning)
 • spike®_mobile (exakt mätanordning)

Tillämpningar av ToolScope

Nyfiken på ToolScopes funktioner? Sugen på att veta mer om hur du kan optimera din bearbetning med det här smarta övervakningssystemet? Ta en titt på flera framgångsrika tillämpningar av ToolScope.

CERAsmart Cockpit

Har du en klar bild av digitaliseringen av bearbetning? Vet du vilka data du vill ha framtagna och analyserade? Eller har du en bit kvar och skulle behöva rådgivning om vilka data som skulle kunna bidra till bättre processkontroll och pålitlig verktygsövervakning?

I båda fallen är CERATIZIT rätt partner för dig eftersom vi med CERAsmart Cockpit sammanfattar samtliga aspekter av digital bearbetning och levererar en individuell kombination av utvärderad data till dig – från eggen via spindeln till maskinen. På så sätt har du alltid optimal överblick över produktionsprocessen.

ToolScope Ex Works till din nya maskin

Ska du beställa ett nytt bearbetningscentrum eller en fräsmaskin och vill dra nytta av ToolScopes funktioner utan omvägar? Det är enkelt! Tack vare ett nära samarbete med några av de ledande maskintillverkarna som Grob, Hermle och Starrag Heckert kan du få med ToolScope direkt i orderprocessen. Information om vilka fler tillverkare och maskiner som erbjuder den här möjligheten får du från din personliga kundrådgivare och på våra separata landningssidor.

Framgångsberättelser från våra partner och kunder

Har vi väckt ditt intresse? Kontakta oss nu!

CERATIZIT Innovation Podcast

I CERATIZIT Innovation Podcast talar vi varannan vecka med branschexperter om visioner, innovationer och de senaste teknologiska framstegen i alla fasetter av bearbetningsindustrin. Vi har också sammanfattad förstahandsinformation om CERAsmart Cockpit. Lyssna här!

Vårt YouTube-program ”THE CUT” 

Även på YouTube samlar vi intressant information om bearbetningsindustrin från hela CERATIZIT Group. I femte avsnittet av vårt engelskspråkiga program ”THE CUT” talar vi om möjligheterna med det digitala övervakningssystemet ToolScope och hur våra kunder kan använda det för att få full kontroll över produktionsprocessen.