Tiráž

Názov firmy:
CERATIZIT S.A.

Adresa:
Route de Holzem, 101
L-8232 Mamer, Luxemburg
Tel.: +352 31 20 85-1
E-mail : info@ceratizit.com

Základné imanie:
17.700.000,00 EUR

Registrácia:
Registre de commerce et des sociétés Luxembourgeoises No.B 4.610 ;
TVA-No: LU194170-61 ;
Povolenie na podnikateľskú činnosť č. 736 vydané Ministerstvom hospodárstva Luxemburského veľkovojvodstva
Adresa: 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
Tel.: +352 47 84 13-0
www.etat.lu/ECO

Zodpovednosť za zverejnenie:
CERATIZIT S.A.
Route de Holzem, 101
L-8232 Mamer, Luxemburg
E-mail: info@ceratizit.com