Poradenstvo a zkúsenosti

KOMflex | Hlava pre jemné vyvŕtavanie

Prepája výrobné operácie počínajúc obrábaním a končiac kontrolou kvality do systému s uzatvorenou regulačnou slučkou

Jediná hlava pre vyvŕtavanie na celom svete, ktorá komunikuje s rádiovým rozhraním snímacieho dotyku

Chytrá systémová kombinácia so snímacím dotykom BLUM

Nový, inteligentný systém jemného vyvŕtavania komunikuje s rádiovým rozhraním BLUM RC66. V kombinácii so snímacím dotykom BLUM umožňuje KOMflex automatickú korekciu priemeru v prípade precíznych otvorov v režime s uzatvorenou regulačnou slučkou (obrábanie, meranie, korekcia). Tým sa dosiahne skrátenie výrobných časov a presnejšieho i ekonomickejšieho obrábania obrobkov.

Pomocou hlavy KOMflex je možné pre regionálnych zákazníkov vyrábať sériové produkty s lícovaním, ktoré neumožňuje, z dôvodu tolerancie polohy , používať výstružníky alebo kde je sťažená prístupnosť. Aplikačná oblasť navyše pokrýva i zákazníkov z odvetvia automobilového priemyslu, leteckého a kozmického priemyslu alebo strojárenstva všeobecne.

 • Plneautomatizované obrábanie precíznych otvorov v režime s uzatvorenou regulačnou slučkou
  Vďaka používaniu uzatvorenej regulačnej slučky môže KOMflex pracovať celkom bez asistencie operátora.
 • Zabezpečenie stanovených kvalitatívnych požiadaviek kladených na obrobok
  Vďaka precíznej práci hlavy pri obrábaní s presnosťou na μm.
 • Značná časová úspora
  Pri meraní obrobku a manuálnom nastavení hlavy pre jemné vyvŕtavanie sa už obrábací stroj nemusí zastavovať.
 • Nízka investícia do inštalácie systému
  Pokiaľ je k dispozícii rádiové rozhranie BLUM RC66.
Spracovať
Meranie
Korekcia

Technické údaje

Presnosť nastavenia 1 μm v polomere
Rozsah nastavenia ± 0,25 mm
Vyvrtávací rozsah Ø 1 – 120 mm
Max. tlak chladiaceho média 30 barov
Vonkajší priemer 63 mm
Výška 100 mm
Max. otáčky 8.000 min-1 v strednej polohe
Kombinované nástrojové rozhranie ABS 32 / Ø 16 mm / ozubenie
Rozhranie ABS 50
Stupeň krytia IP67
Batéria 2x AA 3,6 V SAFT LS14500

Vaše otázky Vám ochotne zodpovie Váš kompetentný obchodno-technický zástupca alebo nám skrátka napíšte e-mail.