Enkel och snabb fastspänningsmetod för sexkantiga skalsvarvningsplattor

Tack vare en ny och patentsökt fastspänningsmetod har skärkantsbytena blivit ännu snabbare och enklare även på sexkantiga skalsvarvningsplattor. Kassetten, skalsvarvningsplattan och fastspänningssystemet är optimalt avstämda till varandra: Plattan sitter fast extra stadigt i kassetten och kan inte vridas eller lossna under tillverkningen.

Skärvy

Detaljvy av undersidan

Den nya fastspänningsmetoden gör skärkantsbytena ännu enklare och snabbare:

  1. Lossa spännskruven 180°
  2. Dra ut vändskäret ur plattsätet 
  3. Vrid vändskäret medurs ett skär
  4. Skjut tillbaka skäret i plattsätet
  5. Fixera skäret igen med spännskruven