Sexkantig grovbearbetningsplatta – maximalt effektiv vid skalsvarvning

Den globalt unika och patenterade sexkantiga grovbearbetningsplattan har goda prestanda i alla material, och den unika plattformen ger stora fördelar vid tillverkning av blankstål.Tillsammans med det nyutvecklade fastspänningssystemet får du ett universalverktyg för skalsvarvning.

Passande spånbrytare för alla material

Med en sexkantig grovbearbetningsplatta är användaren rustad för alla material. Specialutvecklade spånbrytare med särskilt designade skärkanter garanterar bästa resultat vid skalsvarvning – både i kortspånande och långspånande material.

Spånbrytare -R57
Optimal geometri för allmänna stålmaterial.

Spånbrytare -R51
Särskilt anpassad för mjuka eller sega material, exempelvis rostfritt stål och nickellegeringar.

Utföranden:

  • HNMH grovbearbetningsplatta, enkelsidig
  • HNMJ grovbearbetningsplatta, dubbelsidig

Få ut maximalt: Bästa resultat får du genom en kombination med ett passande kassettsystem, som tack vare en ny och patenterad fastspänningsmetod medger snabbare skärkantsbyten.

Den innovativa Dragonskin-beläggningen med den senaste nanobeläggningstekniken ger en extremt slät verktygsyta och leder bort spån perfekt.De ger maximal verktygslivslängd och processäkerhet.

6 kanter – 6 avgörande fördelar!

Perfekt placering i kassetten

Vändskärets position i kassetten definieras exakt geometriskt med den 6-kantiga ytterkonturen.De 6 fullvärdiga skärkanterna garanterar ett optimalt utnyttjande av vändskäret.

→ Rubbas inte och lossnar inte under bearbetningen.

Minskad maskineffekt

Skärkanternas ingreppslängder är kortare jämfört med grovbearbetningsplattan RNMH 5018, vilket minskar effektåtgången upp till en faktor 0,7 vid bearbetningsdjup upp till 12 mm.

→ Minskad belastning på skärkanterna minskar risken för plattbrott.

Optimerad grovbearbetningsyta på staen

Det inbyggda finskäret i grovbearbetningsplattan förbättrar grovlekskvaliteten hos den grovbearbetade ytan på staven.

  1. Grovbearbetningsplatta RNMH 5018
  2. Grovbearbetningsplatta HNMH
→ Ökad livslängd hos den efterföljande finbearbetningsplattan tack vare konstanta arbetsvillkor.

Det första grovbearbetningsvändskäret med skyddsfas

Skyddsfaser som placerats parallellt med skärkanten stabiliserar den i utsatta delar.

→ Minskar vibrationer och förbättrar vändskärets skärförmåga och slitstyrka.

Obelagda stödytor

Bättre värmeavledning där Al2O3-har slipats loss från stödytorna.

→ Längre livslängd tack vare bättre värmeavledning från hårdmetallplattan till stålsläden.

Dubbla antalet skär med HNMJ-platta

Utförandet med dubbelsidig plattgeometri ger 12 fullvärdiga skärkanter.

→ Sänkta kostnader per skärkant.