KOMdrive | Mekaniska recessingverktyg

Alla våra slider drivs med en snedskuren kugg, med maximal kraftöverföring. Slidrörelsen kan begränsas av fasta anslag. Sliddelar är långtidsnitrerade av nitrerstål, med hög ythållfasthet och goda glidegenskaper.

  • Gynnsam friktion tack vare specialbehandlingar av de rörliga delarna
  • Maximalt vändglapp på 10 μm
  • Kompakt skjut- och tryckkonstruktion ger högre stabilitet och därmed högre bearbetningskapacitet
  • Högre varvtal ger ytterligare kapacitetsökning utan att noggrannheten och livslängden påverkas
  • Noggrann utveckling och konstruktion tillsammans med en exakt tillverkning garanterar en hög teknisk standard

1. PKE 101: Plansvarvhuvud med enkel slid och hålbild i sliden

2. PKD 101: Plansvarvhuvud med dubbel slid och hålbild i sliden

3. PKU 101: Plansvarvhuvud med utjämning av obalans och hålbild i sliden

3. PKE 104: Plansvarvhuvud med enkel slid och ABS-anslutning

5. PKE 103: Plansvarvhuvud med enkel slid och ABS-anslutning

6. PKU 103: Plansvarvhuvud med utjämning av obalans och ABS-anslutning

Bearbetningsexempel för verktygsfastsättning

Kopiering av utsida

Instick på utsida

Instick och planing

Plansvarvning utifrån och in

Uppborrning och planing

Invändig bearbetning

Planing och instick

Fullborrning av kona med anslutande finbearbetning

Våra tekniska säljare hjälper dig gärna och svarar på dina frågor och du kan även kontakta oss via e-post.