Poradenstvo a zkúsenosti

Hrubovanie na najvyššej úrovni

Prostredníctvom hĺbky rezu ap až 3,3 mm a maximálnym posuvom na zub dosahuje nový systém frézovania HFC 19 fenomenálnych objemov odoberaného materiálu a je zvlášť vhodný pre obrábanie, ktoré si vyžaduje vysoký objem materiálu odoberaného za jednotku času a maximálnu procesnú spoľahlivosť. Nové vymeniteľné doštičky disponujú patentovanou, pravouhlou geometriou s veľkým rádiusom a presvedčí Vás, v spojení s poniklovanými držiakmi nástrojov, vysokou tuhosťou a mäkkým rezom. Stabilné dotykové plochy navyše garantujú optimálny prenos sily a minimalizujú nežiadúce vibrácie.

Prednosti systému HFC 19

 • Extrémny objem odoberaného materiálu  
  Vďaka hĺbke rezu až 3,3 mm a maximálnym posuvom je možné vykonávať vysoko efektívne hrubovanie.
 • Veľmi tichý chod
  Obrábacie sily sa usmerňujú prevažne do axiálneho smeru, preto ani v prípade dlhého vyloženia nástroja nedochádza k takmer žiadnym vibráciám, čo je predpoklad pre šetrný chod vretena.
 • Maximálna procesná spoľahlivosť
  Vďaka optimalizovaným drážkam pre odvádzanie triesok je zaručené procesne spoľahlivé odvádzanie triesok.
 • Optimálny prenos sily
  Stabilné dotykové plochy garantujú optimálny prenos sily.
 1. procesnou bezpečnosťou vďaka optimalizovaným drážkam pre bezpečné odvádzanie triesok
 2. dlhá životnosť vďaka poniklovanému nástrojovému držiaku optimalizovanému pre FEM
 3. menšie opotrebenie vďaka optimalizovanému mazaniu minimálnym množstvom maziva (MMS)
 4. XOLX19
  - vysoká tuhosť nástroja
  nižšie nároky na výkon obrábacieho stroja a veľmi tichý chod, teda veľmi vhodné riešenie i pre obrábanie nestabilných obrobkov

  - stabilita a vysoký rezný výkon
  vďaka patentovanej, pravouhlej geometrii britov a veľkému rádiusu

  - vysoký objem materiálu odoberaného za jednotku času
  vďaka veľkému prísuvu a maximálnym posuvom na zub

Praktický test

Materiál: Ti6Al4V (3.7165)
Vymeniteľná britová doštička:
XOLX 190615ER-F40 HCN5240
Nástroj(-e): AHFC.63.R.05-19

Rezné podmienky Team Cutting Tools Konkurencia
Vc v m/min 50 50
fz v mm 0,71 0,25
ap v mm 3,3 3
ae v mm 40 40
Chladenie Emulzia Emulzia
Životnosť/obrobok 3 1