Systém chladenia DirectCooling pre sústružnícke držiaky

Cielené chladenie namiesto používania chladiacej triesky: nová dimenzia chladenia britov nástrojov

Ľudia, ktorí chcú zabezpečiť trvalú udržateľnosť svojich zdrojov, stále častejšie hľadajú alternatívy k chladeniu realizovanému prúdom alebo zaplavením. A teraz dosiahli svojho cieľa, pretože sa v prípade nového sústružníckeho držiaka MaxiLock-S-DC starajú dva vnútorné kanáliky o to, aby sa chladiace médium privádzalo presne k reznej hrane. Jeden kanálik smeruje zhora na plochu čela, druhý je potom namierený na chrbát - presne na brity. V tomto prípade neprichádza všetko to najlepšie iba zhora: Práve naopak. Chladenie chrbta prináša predĺženie životnosti až o 60 % oproti chladeniu, ktoré cieli výlučne na plochu čela. 

Ako funguje systém Direct Cooling (DC)?

Nástrojové držiaky so systémom Direct Cooling (DC) sú vybavené dvomi vnútornými kanálikmi, ktoré chladivo veľmi efektívne privádzajú presne do požadovaného miesta: priamo k reznej hrane. Jeden kanálik smeruje zhora na plochu čela a druhý mieri zospodu na chrbát. Prečo je to tak dôležité? Cielené chladenie súčasne predlžuje životnosť a všeobecne zvyšuje procesnú bezpečnosť. 

VDI držiaky pre nástroje so štvorcovou stopkou – DC (1) je možné kombinovať so sústružníckym držiakom MaxiLock – S-DC (2) i s držiakom upichovacích nožov MonoClamp – GX-DC (3)

Všetky držiaky so systémom DirectCooling sú dĺžkovo navzájom ideálne vyladené. Tým sa...

 • eliminujú kolízne kontúry.
 • vytvorí kompaktný balíček držiakov.
 • dosiahne optimálnej stability.
 • generuje sa neobmedzená flexibilita
Prednosti univerzálneho upínača VDI - DC
 • Držiak VDI so systémom DirectCooling je možné vďaka jeho funkcii 4-v-1 používať veľmi variabilne 
 • Vďaka dvojitému ozubeniu je potrebný iba jeden držiak (v normálnom prípade musia byť k dispozícii dva varianty - pre normálnu polohu a polohu nad hlavou)
 • Dodatočné výhody: montáž upevňovacích líšt zhora alebo zospodu, takže pre obrábanie z ľavej a pravej strany nemusí byť k dispozícii špeciálny držiak
 • Nebezpečenstvo vzpriečenia triesok sa znižuje na minimum
 • garancia všeobecne nižšieho opotrebenia
 • Systém DirectCooling je určený pre univerzálne použitie: musí byť splnená iba jedna podmienka, ktorá spočíva v tom, že sa chladivo musí privádzať cez revolver sústružníckeho alebo sústružnícko-frézovacieho centra
 1. Zvieracia lišta hore
 2. Zvieracia lišta dole
 3. Ozubenie hore (normálne použitie)
 4. Ozubenie dole (použitie v polohe nad hlavou)
Prednosti sústružníckeho držiaka MaxiLock-S-DC
 • Trvale udržateľná alternatíva k chladeniu realizovanému prúdom alebo zaplavením
 • Cielené chladenie namiesto chladenia prúdom, smerované do jedného bodu namiesto rozstrekovania: Systém DirectCooling (DC) privádza chladiace médium tam, kde je ho potreba.
 • Možnosť univerzálneho použitia pre chladenie chladiacim médiom pod tlakom od 10 barov
 • Kompatibilita so sústružníckymi a sústružnícko-frézovacími centrami, u ktorých sa privádzanie chladiaceho média realizuje cez revolver
 • Prepracované prevedenie lôžka VBD pre sústruženie znižuje opotrebenie britov a garantuje lepší povrch obrobeného obrobku
 • Eliminácia kolíznych kontúr: Držiaky série DirectCooling sú navzájom dĺžkovo ideálne kompatibilné a zabezpečujú tak súčasne optimálnu stabilitu i neobmedzenú flexibilitu.
 • U sústružníckeho držiaku MaxiLock-S-DC je možné vymieňať trysky - pre dosiahnutie dlhého, precízneho, cieleného chladenia.
 1. trojnásobné chladenie (plocha čela a chrbát)
 2. bočná prípojka chladiaceho média G1/8“
 3. chladiace médium je možné privádzať zospodu cez nástrojový držiak
 4. prípojka chladiaceho média G1/8“ zozadu
Prednosti držiaka upichovacích planžiet MonoClamp - GX-DC
 • Systém DirectCooling je určený pre univerzálne použitie: musí byť splnená iba jedna podmienka, ktorá spočíva v tom, že sa chladivo musí privádzať cez revolver sústružníckeho alebo sústružnícko-frézovacieho centra
 • Nástrojové držiaky MonoClamp-GX-DC sú najmä vhodné pre vykonávanie hlbokých zápichov: Vďaka veľkému prietokovému objemu chladiva sa zo zápichu spoľahlivo vyplavujú triesky
 • Nebezpečenstvo vzpriečenia triesok sa znižuje na minimum
 • Systém DirectCooling zabezpečuje všeobecne nižšie opotrebenie
 • Upravené lôžko doštičky upne zapichovaciu doštičku v držiaku ešte stabilnejšie
 • Optimalizovaná manipulácia - mimoriadne jednoduchá výmena doštičiek: skrutka pre upínanie doštičky je prístupná nielen zhora, ale i zospodu
 1. prípojka chladiaceho média G1/8“ zozadu
 2. chladiace médium je možné privádzať zospodu cez nástrojový držiak
 3. bočná prípojka chladiaceho média G1/8“
 4. dvojnásobné chladenie (plocha čela a chrbta)
V prenesenom slova zmysle teda namiesto vylievania vedra s chladivom do celej oblasti obrábania mieri chladiaci lúč priamo na brit.
Produktový manažér CERATIZT, Paul Höckberg

Správa z testu: Pozdĺžne sústruženie materiálu 1.4301

Vymeniteľná doštička: CCMT 120408EN-M55 CTPM125
Materiál: 1.4301 – X5CrNi18-10
Rezné parametre: vc 200 m/min | f 0,25 mm/ot. | ap 2 mm

Výsledok: Vďaka systému chladenia DirectCooling je možné predĺžiť životnosť nástrojov až o 63 % oproti tradičnému chladeniu.

Zaujímavá na tom je skutočnosť, že spodný chladiaci kanálik smerujúci na chrbát vymeniteľnej britovej doštičky značne ovplyvňuje jej životnosť. Zatiaľ čo chladenie realizované len obidvomi hornými tryskami zabezpečí predĺženie životnosti iba o 22 %, chladenie na chrbte predstavuje zlepšenie o 54 % oproti štandardnému chladeniu!