Nástrojový držiak so systémom DirectCooling (DC)

Systém DirectCooling

 

Cielené chladenie namiesto používania chladiacej triesky: nová dimenzia chladenia britov nástrojov

Pri používaní chladiaceho média ho môže byť i trošku viac. Neaplikujte ho však, prosím, bezcieľne a nekontrolovane. Efektívne používanie zdrojov a trvalá udržateľnosť sa totiž postarajú o to, že chladenie realizované prúdom či zaplavením už nenájde svoje uplatnenie. Hlavným argumentom programu DirectCooling (DC) CERATIZIT je cielené privádzanie chladiaceho lúča priamo do miesta, kde má pôsobiť - dokonale precízne chladenie.

Ako funguje systém DirectCooling (DC)?

Nástrojové držiaky so systémom DirectCooling (DC) sú vybavené dvomi vnútornými kanálikmi, ktoré privádzajú chladiace médium presne k miestu, kde je jeho aplikácia najefektívnejšia: priamo k hrane britu. Jeden kanálik smeruje zhora na plochu čela a druhý mieri zospodu na chrbát. Prečo je to tak dôležité?
Chladením chrbta situovaným do požadovaného miesta na nástrojovom držiaku DirectCooling sa odlišujeme od konkurencie: Tým sa predĺži životnosť až o 63 % v porovnaní s chladením, ktoré cieli výlučne na plochu čela.

   

 • menšie riziko vzpriečenia triesok
 • nižší oter
 • univerzálne použitie

Prehľad produktového portfólia systému DirectCooling

Adaptér

1. Držiak pre štvorcovú stopku VDI so systémom DC      
2. Držiak upichovacích nožov VDI so systémom DC         
3. Držiak pre štvorcovú stopku HSK-T so systémom DC
4. Držiak pre upichovacie planžety HSK-T so systémom DC
5. Držiak pre štvorcovú stopku BMT so systémom DC
6. Držiak pre štvorcovú stopku HSK-T so systémom DC
7. Držiak pre upichovacie planžety HSK-T so systémom DC

Držiak

8. MonoClamp SX-DC (monolitný držiak)
9. MonoClamp - SX-DC (radiálna planžeta)
10. MonoClamp - GX-DC
11. MaxiLock - N-DC
12. MaxiLock - S-DC

 

Prednosti / výhody


Je zabezpečená ideálna vzájomná dĺžková kompatibilita všetkých držiakov CERATIZIT DirectCooling.

Tým sa...

 • eliminujú kolízne kontúry.
 • vytvorí kompaktný balíček držiakov.
 • dosiahne optimálnej stability.
 • generuje sa neobmedzená flexibilita
V prenesenom slova zmysle teda namiesto vylievania vedra s chladivom do celej oblasti obrábania mieri chladiaci lúč priamo na brit.
Produktový manažér CERATIZT, Paul Höckberg

Prednosti sústružníckeho držiaka MaxiLock-S-DC

     

 • Trvale udržateľná alternatíva k chladeniu realizovanému prúdom alebo zaplavením
 • Cielené chladenie namiesto chladenia prúdom, smerované do jedného bodu namiesto rozstrekovania: Systém DirectCooling (DC) privádza chladiace médium tam, kde je ho potreba.
 • Možnosť univerzálneho použitia pre chladenie chladiacim médiom pod tlakom od 10 barov
 • Kompatibilita so sústružníckymi a sústružnícko-frézovacími centrami, u ktorých sa privádzanie chladiaceho média realizuje cez revolver
 • Eliminácia kolíznych kontúr: Držiaky radu DirectCooling sú navzájom bezchybne vyladené a garantujú tak súčasne optimálnu stabilitu i neobmedzenú flexibilitu.
 • U sústružníckeho držiaku MaxiLock-S-DC je možné vymieňať trysky - pre dosiahnutie dlhého, precízneho, cieleného chladenia.
 1. dvojnásobné chladenie (plocha čela a chrbát)
 2. bočná prípojka chladiaceho média G1/8“
 3. chladiace médium je možné privádzať zospodu cez nástrojový držiak
 4. prípojka chladiaceho média G1/8“ zozadu

Správa z testu: Pozdĺžne sústruženie materiálu 1.4301

Vymeniteľná doštička: CCMT 120408EN-M55 CTPM125
Materiál: 1.4301 – X5CrNi18-10
Rezné parametre: vc 200 m/min | f 0,25 mm/ot. | ap 2 mm

Výsledok: Vďaka systému chladenia DirectCooling je možné predĺžiť životnosť nástrojov až o 63 % oproti tradičnému chladeniu.

Zaujímavá na tom je skutočnosť, že spodný chladiaci kanálik smerujúci na chrbát vymeniteľnej britovej doštičky značne ovplyvňuje jej životnosť. Zatiaľ čo chladenie realizované iba obidvomi hornými tryskami zabezpečí len 22 % predĺženia životnosti, chladenie na chrbte predstavuje zlepšenie o 63 % oproti štandardnému chladeniu!

   

Prednosti sústružníckeho držiaka MaxiLock – N-DC

        

 • Cielené chladenie namiesto chladenia prúdom, smerované do jedného bodu namiesto rozstrekovania: Systém DirectCooling (DC) privádza chladiace médium tam, kde je ho potreba.
 • Možnosť univerzálneho použitia pre chladenie chladiacim médiom pod tlakom od 10 barov
 • Kompatibilita so sústružníckymi a sústružnícko-frézovacími centrami, u ktorých sa privádzanie chladiaceho média realizuje cez revolver
 • Eliminácia kolíznych kontúr: Držiaky série DirectCooling sú navzájom dĺžkovo ideálne kompatibilné a zabezpečujú tak súčasne optimálnu stabilitu i neobmedzenú flexibilitu.
 1. dvojité chladenie (plocha čela a chrbát)
 2. prípojka chladiaceho média G1/8“ zozadu
 3. chladiace médium je možné privádzať zospodu cez nástrojový držiak
 4. bočná prípojka chladiaceho média G1/8“

Prednosti držiaka upichovacích planžiet MonoClamp - GX-DC

       

 • Systém DirectCooling je určený pre univerzálne použitie: musí byť splnená iba jedna podmienka, ktorá spočíva v tom, že sa chladivo musí privádzať cez revolver sústružníckeho alebo sústružnícko-frézovacieho centra
 • Nástrojové držiaky MonoClamp-GX-DC sú najmä vhodné pre vykonávanie hlbokých zápichov: Vďaka veľkému prietokovému objemu chladiva sa zo zápichu spoľahlivo vyplavujú triesky
 • Nebezpečenstvo vzpriečenia triesok sa znižuje na minimum
 • Systém DirectCooling zabezpečuje všeobecne nižšie opotrebenie
 • Upravené lôžko doštičky upne zapichovaciu doštičku v držiaku ešte stabilnejšie
 • Optimalizovaná manipulácia - mimoriadne jednoduchá výmena doštičiek: skrutka pre upínanie doštičky je prístupná nielen zhora, ale i zospodu
 1. prípojka chladiaceho média G1/8“ zozadu
 2. chladiace médium je možné privádzať zospodu cez nástrojový držiak
 3. bočná prípojka chladiaceho média G1/8“
 4. dvojnásobné chladenie (plocha čela a chrbta)

    

Prednosti univerzálneho upínača VDI - DC

        

 • Držiak VDI so systémom DirectCooling je možné vďaka jeho funkcii 4-v-1 používať veľmi variabilne 
 • Vďaka dvojitému ozubeniu je potrebný iba jeden držiak (v normálnom prípade musia byť k dispozícii dva varianty - pre normálnu polohu a polohu nad hlavou)
 • Dodatočné výhody: montáž upevňovacích líšt zhora alebo zospodu, takže pre obrábanie z ľavej a pravej strany nemusí byť k dispozícii špeciálny držiak
 • Nebezpečenstvo vzpriečenia triesok sa znižuje na minimum
 • garancia všeobecne nižšieho opotrebenia
 • Systém DirectCooling je určený pre univerzálne použitie: musí byť splnená iba jedna podmienka, ktorá spočíva v tom, že sa chladivo musí privádzať cez revolver sústružníckeho alebo sústružnícko-frézovacieho centra
 1. Zvieracia lišta hore
 2. Zvieracia lišta dole
 3. Ozubenie hore (normálne použitie)
 4. Ozubenie dole (použitie v polohe nad hlavou)

      

Prehľad všetkých nástrojových držiakov so systémom DirectCooling

     

Prehľad všetkých upínačov so systémom DirectCooling