Hlava pre jemné vyvŕtavanie MicroKom – hi.flex-micro
Pokračovanie úspešného príbehu systému hi.flex

Pre rozsah vyvŕtavania od Ø 0,5 mm do 60 mm 

Hlava pre jemné vyvŕtavanie hi.flex-micro je vďaka svojmu rozsahu vyvŕtavania od priemeru 0,5 mm do 60 mm univerzálnym riešením pre precízne finálne obrábanie lícovania, s garanciou presnosti pri nájazde do polohy, valcového tvaru, kruhovitosti a kvality povrchu. Rozmery originálnej hlavy hi.flex sme podstatne zmenšili a optimalizovali špeciálne za účelom vytvárania minimálneho lícovania s presnosťou na µm.

Jednoduchá manipulácia

Hlava pre jemné vyvŕtavanie hi.flex-micro si Vás navyše získa jednoduchou a bezvadnou manipuláciou: Hlava pre jemné vyvŕtavanie umožňuje dosiahnuť presnosti nastavenia 0,002 mm (v priemere) pomocou nonia, z ktorého je možné veľmi jednoducho odpočítať, v prípade nastavovacieho rozsahu až 5 mm v priemere. Pre všetky pracovné operácie, ako je upínanie, nastavenie, popr. prenastavenie a montáž hriadelí s jemným drážkovaním a držiakov vymeniteľných doštičiek je nutný iba jeden kľúč. Hlava hi.flex-micro je vyvážená v stredovej polohe šupátka a garantuje v rámci všetkých priemerov vnútorné privádzanie chladiaceho média priamo na brit. 

Presnosť nastavenia
0,002 mm

Maximálne otáčky 30.000 ot./min. v stredovej polohe šupátka

Rozsah presadenia 
-0,5 mm – +5 mm

Rozsah vyvŕtavania
Ø 0,5 – 60 mm

Rozsiahle produktové portfólio

Produktová paleta zahŕňa i adaptéry pre vyvŕtavacie tyče za účelom používania vyvŕtavacích tyčí UntraMini a EcoCut pre oblasť minimálneho lícovania. Po obvode sú na upínacom priemere adaptéra osadené štyri upínacie plôšky presadené o 90°. Je možné použiť tak ľubovoľnú vyvŕtavaciu tyč z rozsiahlej ponuky vyvŕtavacích tyčí, nezávisle od toho, na akej strane sa upínacia plôška na vyvŕtavacej tyči nachádza. Špecifikom tohoto adaptéra je skutočnosť, že ho je možné použiť i pre vyvŕtávacie tyče s vnútorným privádzaním chladiaceho média, čo ho pasuje do role ideálneho partnera pre vyvŕtavacie tyče UltraMini a EcoCut. Komplexnosť celkového balíčka podtrhuje ďalšie príslušenstvo, ako sú vyvŕtávacie tyče s vymeniteľnou britovou doštičkou, hriadele s jemným drážkovaním, držiaky vymeniteľných doštičiek a špeciálne vyvŕtavacie tyče upravené pre individuálne použitie ako pološtandard.

Vďaka priaznivému pomeru hmotností a symetricky vyváženej konštrukcii je možné dosahovať maximálnych otáčok až 30.000 ot./min. Podieľajú sa na tom i radiálne vyvažovacie závity, ktoré umožňujú precízne jemné vyvažovanie v pracovnej polohe. Pre vytváranie minimálneho lícovania sú zásadným predpokladom vysoké otáčky a kvalita vyváženia. Obidve požiadavky v plnom rozsahu spĺňa hlava pre jemné vyvŕtavanie hi.flex-micro. Tým sa z tohoto systému stáva trvale udržateľná investícia a absolútna nutnosť pre každý dobre vybavený výrobný podnik - v neposlednom rade i vďaka veľmi dlhej životnosti a atraktívnej cene.

Prehľad všetkých výhod hlavy pre jemné vyvŕtavanie hi.flex-micro

  • veľmi veľká oblasť vyvŕtavania (0,5 mm – 60 mm)
  • špecialista na menšie a minimálne lícovanie
  • vysoko flexibilné použitie vďaka modulovej a mimoriadne ľahkej konštrukcii
  • veľmi vysoké otáčky, ktorých je možné dosiahnuť vďaka priaznivému pomeru hmotností a symetricky vyváženej konštrukcii
  • radiálne vyvažovacie závity umožňujú precízne jemné vyváženie v pracovnej polohe
  • špeciálne vyvŕtavacie tyče prispôsobené konkrétnemu spôsobu obrábania sú k dispozícii ako pološtandard
  • optimálne užívateľsky prívetivý systém vďaka jednoduchej manipulácii
  • veľmi atraktívna cena
  • adaptéry pre vyvŕtavacie tyče určené pre vyvŕtavacie tyče UltraMini a EcoCut

Nenechajte si už ujsť žiadne produktové novinky!