TEAM CUTTING TOOLS
Poradenstvo a zkúsenosti

Tipy a triky pre zabránenie opotrebenia či problémom u TK vrtákov

Od obrábacích nástrojov a tým i od TK vrtákov sa behom obrábania očakáva stále vyšší a vyšší výkon, čo so sebou prináša častejšie opotrebenie a procesné problémy. Pokiaľ Vás budú pri obrábaní pomocou TK vrtákov sprevádzať akékoľvek problémy, potom Vám môžu pomôcť nasledujúce tipy a triky:

 • tvorba nárastkov 
 • vylamovanie rohov
 • značné opotrebenie chrbta
 • vylamovanie na hlavnom brite
 • opotrebenie kruhovej fazetky
 • ryhy na chrbte
 • značné opotrebenie priečneho britu
 • vylamovanie na prechode, na hrote a na hlavnom brite
 • plastická deformácia rohov britu
 • nekvalitný povrch
 • veľký ostrap u vychádzania z diery

tvorba nárastkov

Častým dôvodom tvorby nárastkov je príliš nízka rezná rýchlosť, príliš veľké zrazenie hlavného britu alebo i brit bez povlaku. Ak budete mať problémy s tvorbou nárastkov, potom Vám môže pomôcť nasledujúci postup:

 • zvýšte reznúrýchlosť
 • zmenšite brit
 • zvoľte nástroj s povlakom

vylamovanie rohov

Nestabilné podmienky, príliš veľká chyba obvodovej hádzavosti alebo prerušovaný rez môžu viesť k vydrobovaniu rohov. V prípade problémov s vydrobovaním rohov odporúčame nasledujúce:

 • zmeňte upnutie
 • optimalizujte obvodovú hádzavosť
 • znížte posuv

značné opotrebenie chrbta

Príliš vysoké rezné rýchlosti, príliš malé posuvy alebo uhol chrbta môžu viesť ku značnému opotrebeniu chrbta. Za účelom dosiahnutia nižšieho opotrebenia chrbta odporúčame zvoliť

 • nižšiu reznú rýchlosť
 • vyšší posuv
 • väčší uhol chrbta

vylamovanie na hlavnom brite

Často dochádza k vylamovaniu na hlavnom brite v dôsledku nestabilných podmienok obrábania, prerušovaného rezu alebo prekročeniu maximálnej šírky opotrebenia. Príčinou môže byť i voľba nesprávneho typu nástroja. Preto odporúčame nasledujúci postup:

 • stabilnejšie upnutie obrobku i nástroja
 • zníženie posuvu
 • optimalizácia nástroja
 • včasná výmena nástroja

opotrebenie kruhovej fazetky

Nestabilné podmienky obrábania, príliš veľká chyba obvodovej hádzavosti alebo príliš malé zúženie, môžu viesť k opotrebeniu kruhovej fazetky. Častou príčinou je i nesprávna či príliš riedka emulzia. Ak budete mať problémy s opotrebením kruhovej fazetky, potom odporúčame nasledujúci postup:

 • stabilnejšie upnutie obrobku i nástroja
 • kontrola obvodovej hádzavosti
 • väčšie zúženie
 • použitie hustejšej emulzie alebo oleja 

ryhy na chrbte

Príčinou vzniku rýh na chrbte sú často nestabilné podmienky obrábania, príliš veľká chyba obvodovej hádzavosti alebo prerušovaný rez. Tento problém sa často vyskytuje najmä u abrazívnych materiálov. Odporúčame nasledujúci postup:

 • zmeňte upnutie
 • optimalizujte obvodovú hádzavosť
 • zníženie posuvu
 • použitie hustejšej emulzie alebo oleja 

značné opotrebenie priečneho britu

Príliš nízka rezná rýchlosť, príliš veľký posuv alebo príliš veľké zrazenie hlavného britu, môžu viesť ku značnému opotrebeniu priečneho britu. Ako prevenciu odporúčame nasledujúci postup:

 • zvýšenie reznej rýchlosti
 • zníženie posuvu
 • optimalizujte brit - zvoľte inú geometriu

vylamovanie na prechode, na hrote a na hlavnom brite

Pokiaľ máte problémy s vylamovaním na prechode, na hrote alebo na hlavnom brite, potom môže byť príčinou príliš malý uhol chrbta, príliš veľké zrazenie hlavného britu alebo nesprávne zvolený nástroj. Preto odporúčame nasledujúci postup:

 • zväčšite uhol chrbta
 • optimalizujte brit
 • zvoľte iný nástroj

plastická deformácia rohov britu

Príliš vysoké rezné rýchlosti, príliš málo emulzie, nesprávne alebo príliš malé zrazenie rohu, môžu viesť k plastickej deformácii rohov britu. Za účelom zabránenia deformáciám rohov britu odporúčame nasledujúci postup:

 • znížte reznú rýchlosť
 • použite väčší objem chladiaceho média
 • optimalizujte zrazenie rohu

nekvalitný povrch

Nekvalitný povrch býva často dôsledkom príliš veľkej chyby obvodovej hádzavosti, nedostatočného chladenia alebo nestabilných podmienok pri obrábaní. Kvalitu povrchu môžete optimalizovať nasledujúcim spôsobom:

 • kontrola obvodovej hádzavosti
 • používanie väčšieho objemu chladiaceho média
 • zmeňte upnutie

veľký ostrap u vychádzania z diery

Veľký ostrap pri vychádzaní z diery môže byť zapríčinený príliš veľkým posuvom alebo príliš veľkým zrazením hlavného britu. Preto odporúčame nasledujúci postup:

 • zníženie posuvu
 • zmenšite brit

Potrebujete podporu pre správny výber nástroja alebo nastavenie perfektných parametrov pre obrábanie?

Naši technickí poradcovia s dlhoročnými skúsenosťami Vám radi pomôžu. Kontaktujte nás.

24 hodín denne je Vám k dispozícii náš online shop s ponukou perfektných TK vrtákov pre akékoľvek použitie.