Č. tovaru: 62332653
SpinTools – Jednobritá vyvrtávacia hlava – modulárny systém

Popis produktu

Označenie:
ST.MOD.3,0-88,1.STM36.60.IK
1-BRITOVÁ VYVRTAVACIA HLAVA

Popis:
LSCX = priechodná hĺbka vyvrtávacej tyče
s vnútorným privádzaním chladiaceho média

Technické údaje

Dmin - Dmax
3,0 - 88,1 mm
Hmotnosť / WT
1,26 kg
Veľkosť rozhrania na strane stroja
STM 36
Upínací priemer (DCONWS) / DCONWS
16 mm
Upínací Ø, pri stroji / DCONMS
36 mm
Ø telesa, max. / BDX
55 mm
Ø nákružku / DF
63 mm
Dĺžka vyloženia / LPR
60 mm
Dĺžka základného telesa / LB
40 mm
Upínacia dĺžka, max. / LSCX
101 mm
Rozsah nastavenia, radiálny / ADJRGR
0 - 2,7 mm
Celková dĺžka / OAL
100 mm
Dĺžka stopky / LS
40 mm