TEAM CUTTING TOOLS

Prevodovka

Obsahuje všetky položky, ako sú ložiská, synchronizačné krúžky a ozubené kolesá

Obsahuje kužeľové súkolie pre kompenzáciu sily ozubených kolies

1. Prevodová skriňa

Šesťstupňové manuálne prevodovky a až deväťstupňové automatické prevodovky dnes už nie sú žiadnou zvláštnosťou. Prevodovka je uložená a chránená v skrini vyrobenej z väčšej časti zo zliatiny hliníka a liatiny, pričom jej výroba nie je práve jednoduchá záležitosť: Stále sa zmenšujúca tolerancia tvaru a polohy si vyžadujú veľmi starostlivý prístup pri dimenzovaní nástrojov. Pretože až v okamžiku, kedy je k dispozícii správny koncept obrábania, je možné splniť prísne zadania a parametre. Tak musia často nástroje s dlhým vyložením vykonávať niekoľko obrábacích operácií súčasne a pritom musí byť zabezpečená procesná bezpečnosť. 
Súčasne sa veľmi často, z ekologických a nákladových dôvodov, odbúrava tradičné mokré obrábanie/mazanie a uprednostňuje sa mazanie minimálnym množstvom maziva - s našimi nástrojmi bez kompromisov s ohľadom na rezné parametre a dobu taktu.

1. Vystružovanie a vyvŕtavanie jednotky radiacej vidlice s MQL

Kombinovaný nástroj

 • vystružovanie, vyvŕtavanie a zrážanie hrán pomocou jedného nástroja = úspora nástrojov a skrátenie výrobného taktu
 • vysoký výkon vďaka dynamickému vyváženiu i napriek veľkej dĺžke vyloženia
 • pomocou jemného nastavenia je možné presne nastaviť priemer s presnosťou na μm

2. Vystružovanie a presné vyvŕtavanie (s MQL) otvoru pre spínaciu jednotku

PKD kombinovaný nástroj

 • kombinácia spájkovaného PKD výstružníka a oceľového základného telesa s vymeniteľnými britovými doštičkami, ktoré je možné nastaviť s presnosťou na μm
 • náročné obrábanie vďaka vysokým špecifikáciám tolerancií tvarov a polôh
 • vysoký výkon vďaka dynamickému vyváženiu i napriek veľkej dĺžke vyloženia

3. Vysoko presné čelné i spätné obrábanie otvoru výstupného hriadeľa s MQL

Vyvŕtavacia tyč

 • pomocou jemného nastavenia je možné presne nastaviť priemer s presnosťou na μm
 • vymeniteľná britová doštička VCGW pre presné vyvŕtavanie a axiálne zapichovanie
 • vysoký výkon vďaka dynamickému vyváženiu i napriek veľkej dĺžke vyloženia
 • čelné a spätné obrábanie za účelom minimálnych chýb koaxiality

2. Diferenciál

Diferenciál prispieva zásadným spôsobom k lepšej stabilite vozidla. V zákrutách vyrovnáva rozdiely otáčok medzi kolesami prechádzajúcimi vo vnútri a vonku zákruty. Obrábanie vnútorného obrysu diferenciálu je veľmi komplikovaná záležitosť. Avšak sofistikované nástrojové systémy umožňujú používať vysoko presnú výrobnú technológiu - a to dokonca bez nutnosti akéhokoľvek zásadného nastavenia. 
Nezáleží na tom, či sa obrábanie vykonáva na špeciálnych strojoch či na obrábacích centrách: Pomocou vhodných nástrojových riešení uvádzame výrobu do ideálnych koľají.

1. Vyvŕtavanie guľového zahĺbenia

U os s výmenným nástrojom

 • nástroje s pevnými lôžkami doštičiek určené pre obrábacie centrá
 • vysoko presné lôžka doštičiek vďaka špeciálnym výrobným technológiám, tzn. že po výmene vymeniteľnej britovej doštičky nie je nutné nastavenie
 • rýchlosť a procesná spoľahlivosť
 • prierez nástroja optimalizovaný vďaka analýze FEM umožňuje spoľahlivé obrábanie
 • spätné vyvŕtavanie kompletnej kontúry pomocou jedného nástroja (systém s U osou)

2. Vyvŕtavanie guľového zahĺbenia pomocou špeciálneho mechanicky ovládaného nástroja

Nástroj pre obrábanie guľových plôch

 • nástroje s pevnými lôžkami doštičiek pre špeciálne stroje
 • vysoko presné lôžka doštičiek vďaka špeciálnym výrobným technológiám
 • nie je nutné nastavenie po výmene vymeniteľnej britovej doštičky
 • rýchlosť a procesná spoľahlivosť
 • pohon rotačného posúvača cez tiahlo

3. Vytváranie guľovej plochy obojstranným zahlbovaním

Guľový záhlbník

 • nástroje s pevnými lôžkami doštičiek pre špeciálne stroje
 • vysoko presné lôžka doštičiek vďaka špeciálnym výrobným technológiám
 • nie je nutné nastavenie po výmene vymeniteľnej britovej doštičky
 • rýchlosť a procesná spoľahlivosť
 • zvlášť vhodné riešenie pre vysoké počty kusov