TEAM CUTTING TOOLS

Obrábanie turbínovej lopatky

Úspešné obrábanie superzliatin a zliatin titánu

Turbínové lopatky sú vystavené nesmiernemu tepelnému zaťaženiu a permanentne musia podávať maximálny výkon - po celú dobu životnosti motora. Využívaním superzliatin alebo zliatin titánu a pomocou neustále novo vyvíjaných materiálov sa výrobcovia lietadiel permanentne snažia zabezpečiť ich mimoriadnu odolnosť. Oproti tomu dochádza k trvalému zaťaženiu pri obrábaní, pretože je možné tieto materiály obrábať len veľmi obtiažne a efektivita pri obrábaní je zásadná.

Vďaka nástrojovému programu, ktorý sme vyladili na maximálnu produktivitu, zostávajú časy obrábania, i pri náročnom hrubovaní kosoštvorca a lopatky, vo veľmi uspokojivých medziach.

1. MaxiMill HFC-TUR

Systém vymeniteľných britových frézovacích doštičiek s vysokým posuvom pre väčšie rezné hĺbky

 • HFC frézovanie s väčšími reznými hĺbkami ako u konvenčných systémov vďaka optimalizovanému uhlu nábehu
 • Povlakovaná TK sorta CTCS245 pre žiaruvzdorné zliatiny a CTC5240 ako vzor v oblasti obrábania titánu

2. MultiLock pre TK frézovacie hlavy

Vysoko efektívne dokončovanie frézovania vďaka patentovanému systému s výmennou hlavou

 • Nízke náklady, neprekonateľný pomer cena/výkon
 • Vyplňuje medzeru medzi oblasťami využitia TK systému a VBD systému
 • Široká produktová paleta pre ďalšie použitie

3. MaxiMill 251

Rôznorodé možnosti obrábania pomocou kruhových doštičiek

 • Systém frézovania s kruhovými doštičkami pre veľké rozsahy
 • Univerzálne frézovanie univerzálnych plôch pre akékoľvek použitie a stratégiu obrábania
 • Široká produktová paleta nástrojov a vymeniteľných britových doštičiek

4. MaxiMill 261 - Keramika

Extrémne produktívne frézovanie univerzálnych plôch pomocou pozitívnych kruhových doštičiek, obrábanie veľkých plôch zo zliatin na báze niklu

 • Vysoká produktivita: viac ako 10x vyššia rezná rýchlosť v porovnaní s TK vymeniteľnými britovými doštičkami
 • Enormné skrátenie obrábacích časov pri hrubovaní, nezávislé na stratégii obrábania

5. Kónická TK fréza s guľovou hlavou

Obrábanie špecifických kontúr na päte lopatky

 • Upravená geometria pre obrábanie špeciálnych kontúr pri zliatinách na báze niklu a titánu

Praktické príklady nástrojov

MaxiMill HFC-TUR

Turbínová lopatka

 • Materiál: 1.4418, Cr17Ni4Cu4Nb,
 • Nástroj CT: AHFC.50.R.05-12-TUR
 • Vymeniteľná doštička CT: XOLX 120410ER-F40 CTC5240
 • Použitie: Hrubovanie univerzálnych plôch
Rezné parametre CERATIZIT Konkurencia
Vc [m/min] 224 224
fz [mm/zub] 0,55 0,3
ap [mm] 1,15 1,15
Emulzia áno áno
Q [cm3/min] 142 78
Životnosť [min] 1 0,5

MultiLock pre TK frézovacie hlavy

 • Materiál: Ti6Al4V
 • Nástroj: špeciálna výmenná hlava
 • Použitie: 3D dokončovanie - list lopatky
Rezné parametre CERATIZIT
Vc [m/min] 120
fz [mm/zub] 0,045
ap [mm] 1
ae [mm] <9
Emulzia áno
Životnosť [min] 320

MaxiMill 261 - Keramika

Turbínová lopatka

 • Materiál: Nimonic 80A
 • Nástroj: G261.32.R.03-1204
 • Vymeniteľná doštička: RPGN 120400EN CTIS710
 • Použitie: obrábanie turbínovej lopatky metódou aditívneho hrubovania
Rezné parametre CERATIZIT Konkurencia
Vc [m/min] 1000 1000
fz [mm/zub] 0,1 0,1
Vf [mm/min] 2984 2984
ap [mm] 3 3
ae [mm] variabilná variabilná
Emulzia za sucha za sucha
Životnosť [min] 8 5,5