Projektering: Smarta lösningar för effektiva bearbetningsprocesser

Vi förverkligar dina tillämpningsspecifika projektmål från rådgivning till framgångsrikt avslut

Skräddarsydda processlösningar med...

 • optimala bearbetningsstrategier
 • kompletta verktygslösningar
 • mångårig erfarenhet
 • personlig rådgivning 

Tillsammans mot smarta Turnkey-lösningar med ...

 • gedigna branschkunskaper
 • innovativa verktygskoncept
 • expertnätverk 

Vi erbjuder bearbetningslösningen för dig

Bearbetningsindustrin är omfattande och dessutom mycket komplex, samtidigt som det är högt tempo på trender och innovationer. Vår mångåriga erfarenhet gör att vi känner till dessa utmaningar väl och kan förse dig med specialanpassade lösningar. 

Vi erbjuder dig också en heltäckande produktportfölj samt hög användarkompetens tack vare vår inriktning mot innovativa processer och utveckling. Dessutom ser vi till att våra produkter står till ert förfogande så snabbt som möjligt. Dra nytta av våra gedigna branschkunskaper och en oberoende kvalitetsgaranti.

Våra verktyg

 • Omfattande sortiment av standardverktyg
 • Individuella anpassningar av standardverktygssortimentet
 • individuella specialverktyg och industrispecifika verktyg 
 • digitala produkter

Våra medarbetare

 • erfarna lokala användningstekniker onsite 
 • support för lokala och internationella projektteam 
 • globalt expertnätverk 
 • branschkompetens 
 • mångårig ingenjörskunskap
 •  gedigen teknisk fackkunskap 
 • förstklassig service 
 • personlig rådgivning
 • innovativa verktygskoncept

utveckling av optimala tillverkningsprocesser

Dra nytta av våra innovativa verktygskoncept, vår långa erfarenhet och vår individuella rådgivning för att öka din produktivitet.

För att kunna bearbeta allt mer komplexa arbetsstycken med hög kvalitet måste alla processparametrar skräddarsys för den specifika uppgiften. Den som lyckas hantera den utmaningen blir konkurrenskraftig på en global marknad.

Många företag har dock inte den kapacitet som behövs för att analysera tillverkningsprocesser och genomföra effektoptimeringar. Dessutom finns sällan tid att anpassa nya skärmaterial, verktygsgeometrier eller processtekniker till individuella bearbetningsuppgifter.

Det är här vår projektering kommer in. Som en av de ledande verktygstillverkarna och innovatörerna inom bearbetningsindustrin utvecklar vi optimala verktygskoncept åt dig, baserat på nyckelfaktorer som effektivitet, tid och kvalitet.

Varför är vi din perfekta systempartner? Vi har många års erfarenhet av att utveckla innovativa verktygslösningar, vi besitter en stor teknisk kompetens och erbjuder en förstklassig service. Dessutom har vi de ledande varumärkena Cutting Solutions by CERATIZIT, WNT, KOMET och Klenk. Det gör oss till en komplett leverantör inom bearbetning, med en av de mest omfattande portföljerna av verktyg och tjänster.

Projektrådgivning

Vi släpper inte ditt mål ur sikte och erbjuder branschövergripande rådgivning inom alla användningsområden. Dra nytta av vår långa erfarenhet och våra innovativa lösningar.

Våra tjänster

 • Rådgivningstjänst för alla tillämpningar och branscher
 • Behovsanpassad rådgivning för processoptimering
 • Utsedd projektledare

Projektutveckling och offert

Vårt interdisciplinära projektteam tar fram ett optimalt bearbetningskoncept utifrån dina specifikationer och mål med kvalitetsverktyg från CERATIZIT.

Våra tjänster

 • Utveckling av ett bearbetnings- och verktygskoncept
 • Takttidshänsyn
 • Maskintester i våra interna Technical Centers
 • Prognoser för verktygsbehov och verktygskostnad per komponent
 • Offert

Projektimplementering

Vårt specialistteam implementerar konceptet på din maskin tillsammans med dig och din utsedda CERATIZIT-tekniker. Med vårt stöd på plats är du garanterad en stabil och kostnadseffektiv tillverkningsprocess för din produkt.

Våra tjänster

 • Detaljerad planering av bearbetningsprocessen
 • Verktygsutformning
 • Kollisionsövervakning
 • Verktygsmontering
 • Implementering av verktygsprocesser och CNC-programmering med stöd av din utsedda applikationstekniker
 • Verktygsdokumentation
 • Regelbundna projektstatusrapporter

Kontinuerligt stöd

Även efter en framgångsrik implementering av ditt projekt finns vi där för dig. Din utsedda applikationstekniker håller ett öga på dina bearbetningsprocesser, fastställer ytterligare optimeringspotential och är ditt stöd i alla utmaningar.

Våra tjänster

 • Kontinuerligt bearbetningsstöd
 • Stöd för serietillverkning och processoptimering

Framgångsberättelser från våra kunder

Arbetsstycke: Maskinhuvud
Material: EN-AW 6082
Projektmål: Helhetslösning för takttidsoptimering

❗​ Villkor

För BAM GmbH är processäkerhet och flexibilitet för serietillverkning av kundspecifika komponenter högsta prioritet. För att som systemleverantör kunna tillfredsställa kundernas höga krav, även när det gäller nya och komplexa tillverkningsdelar, behövs skräddarsydda helhetslösningar som tillverkningsstrategi.

Lösning

Bearbetningsstrategin med standard- och specialverktyg anpassas optimalt till BAM GmbH:s moderna maskinpark för bearbetning av flera komponentgrupper med smidesdetaljer av aluminium. Färre verktygsbyten och kortare bearbetningstider säkerställer en effektiv serietillverkning.

✔️​ Framgång

Den heltäckande processanalysen bidrar avsevärt till projektets framgång genom tids- och kostnadsoptimering:
Takttiden för serietillverkning reduceras till mindre än fem minuter per komponent i mer än 50 % av fallen.


​️
”Från idé till projektförverkligande var samarbetet väldigt lyckat, vilket talar sitt tydliga språk: Vi har redan vidare projekt på gång!”

Områdesledningen Tillverkning BAM GmbH, Josef Wittmann

Arbetsstycke: Titan-Molybdeninsatser
Material: Titan-Molybdenlegering
Projektmål: högkvalitativ och processäker bearbetning

❗​ Villkor

Olika komponenter av Titan-Molybdenlegering ska bearbetas högkvalitativt och processäkert med ett enhetligt verktygskoncept.

Lösning

Till bearbetningen av de olika komponenterna av Titan-Molybden definieras ett enhetligt verktygskoncept, främst bestående av standardprodukter. Samtidigt anpassas både bearbetningsstrategi och skärdatarekommendationer till respektive komponent.

✔️ Framgång

Kunden kan tillverka komponenterna med den mass- och formtolerans som krävs, effektivt, processäkert och högkvalitativt.
Resultatet: 79 % kostnadsbesparing, 59 % bearbetningsreduktion per komponent och tydlig ökning av livslängden.


​️
 ”Samarbetet med CERATIZIT gjorde projektet framgångsrikt. Att bearbetningsteknikern från CERATIZIT hade personlig erfarenhet av Titan-Molybdenlegeringar var avgörande för framgången.”

Kappler CNC Verktygsinköp, Jürgen Klittich

Arbetsstycke: Komponent till flygindustrin i en serie av ca 1 500 delar/år.
Material: martensitiskt rostfritt stål 1,4545
Projektmål: Optimera cykeltiderna och säkerställa processäkerhet vid serietillverkningen

❗​ Villkor

Milltech fick i uppdrag att tillverka en ny komponent till flygindustrin av 1,4545, ett svårbearbetat martensitiskt rostfritt stål, i serier om 1 500 st/år i tre år. Här var det särskilt viktigt med korta cykel- och leveranstider samt högsta processäkerhet. Dessutom skulle endast standardverktyg användas, så att de också skulle kunna nyttjas för andra uppgifter.

Lösning

Projekteringsteamet utarbetade en bearbetningsstrategi inklusive programmering och verktygsmodell, bland annat med CircularLine för trokoidal fräsning och SilverLine.
Dessutom rekommenderade teamet passande verktygshållare och motsvarande fastspänningsteknik. Milltech saknade maskinkapacitet för att testa förslagen så bearbetningsförsöken ägde rum i Technical Center i Kampten – och blev en braksuccé. För att säkerställa leveranssäkerheten använde Milltech CERATIZITs konsignationslagerservice.

✔️ Framgång

Tack vare sin enorma bearbetningsvolym per komponent är nu verktygen i SilverLine och CircularLine fasta beståndsdelar i den nya bearbetningsstrategin, där också WTX-VA-högprestandaborrar och MultiLock-gradningsfräsar ingår. Det som avgjorde var att takttiden nu är 40 % snabbare än med konkurrenternas verktyg.


​️
 "CERATIZITs projektering är ett mycket bra erbjudande för företag som vårt. På så vis har vi en leverantör av alla verktyg vi behöver och förlorar heller ingen tid i planeringen.”

milltech GmbH / Karl Reichinger, VD


Kontakta oss!

Vill du ligga i framkant i den internationella konkurrensen? Kontakta oss nu! Låt oss förverkliga ditt projekt!

Driva kompletta Turnkey-projekt? Det fixar vi!

I vårt team har vi specialister på alla komponenter – vare sig de är komplexa, stora eller tunga

Det finns ett enormt urval av komponenter i produktion. Det går å ena sidan att tillverka bromsskivor, bakaxelbalkar, cylinderhus, cylinderblock och cylinderhuvuden, kopplingshus och bromskaliprar. Å andra sidan tillverkas det pumphöljen för hydraulik, frackingpumpar, statorhöljen, cykelnav, flänsplattor och profildelar, spindelhus, planetväxlar och planetaxlar men också höftleder och andra medicintekniska produkter samt hjulspindlar, hjulnav, cykelnav, hjulupphängningar för flyg- och rymdindustrin och många andra komponenter.

För allt det här har vi smarta lösningskoncept som förverkligar tillämpningsspecifika och komplexa projektmål för den där avgörande konkurrensfördelen.

Vårt ständiga fokus – de dagliga utmaningarna för bearbetningsindustrin, som till exempel

 • processäkerhet
 • processkontroll
 • optimal verktygsanvändning
 • korta reaktionstider
 • takttidsoptimering

Över 25 år med Turnkey-projekt

Över 1000 framgångsrika Turnkey-projekt

100 % partnerskapsinriktat, kundorienterat och innovativt

Specialverktyg

Vi kontrollerar en mängd verktygsegenskaper och anpassar dem till dina krav. Du får därmed ett verktyg som optimalt uppfyller förutsättningarna för din process. Oavsett om det handlar om utformning, skärgeometri eller beläggningar – varje verktyg är individuellt utformat för dig och tillverkas under strikta kvalitetsriktlinjer av oss.  

Vi erbjuder dig skräddarsydda branschlösningar för specifika användningar: