Obrábanie bedrového kĺbu

Umelý bedrový kĺb predstavuje náhradu kĺbu medzi stehnom a panvou. Skladá sa z troch komponentov: bedrový driek, hlavica stehennej kosti a kĺbová jamka bedrového kĺbu.

Driek sa implantuje do stehennej kosti a vytvára pevné spojenie

S maximálnou presnosťou imituje hlavicu v bedrovom kĺbe

Prepojenie s bedrom - v jamke sa pohybuje kĺb všetkými smermi 

Vyvinuli sme ekonomické riešenie pre výrobu precízneho rozhrania medzi bedrovým driekom a kĺbovou hlavicou!

1. Obrábanie: Bedrový driek

1. Vrtáky WTX-Ti

Otvory v zadnej časti drieku

 • od Ø 3mm k dispozícii ako štandard
 • vylepšená geometria britu
 • stabilnejšie prevedenie jadra
 • optimalizovaný design drážky pre odvádzanie triesok
 • s povlakom Dragonskin DPA54

Maximálny výkon pri obrábaní titánu a zliatin titánu i ďalších vysoko kvalitných materiálov. 

Kúpiť WTX-Ti v online e-shope

Viac informácií

2. Mechatronický nástroj: U os

Flexibilné pred hrubovanie a dokončenie vonkajšieho kužeľového tvaru s pred pichnutím pomocou jedného nástroja

 • je možné vytvoriť akýkoľvek rotačne symetrický tvar
 • veľmi vysoká uhlová presnosť
 • flexibilita v prípade zmeny kontúr
 • používanie na obrábacích centrách
 • cielené vytváranie sústruženej štruktúry povrchu

Viac informácií

3. Kónická TK fréza

Predobrobenie tvaru a odstraňovanie nežiadúcich okovín 

 • nástroj prispôsobený uhlu
 • s britom cez stred
 • vystužené jadro zvyšuje stabilitu
 • optimalizovaná geometria pre obrábanie titánu
 • skrutkovnica v celej dĺžke kužeľa
 • i v prevedení s vnútorným chladením

Fréza je dimenzovaná pre predobrábanie kužeľových tvarov. 

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

2. Obrábanie: hlavica stehennej kosti (Femoral Head)

1. Systém pre upichovanie a zapichovanie GX

pre obrábanie negatívnej kontúry

 • k dispozícii sú rôzne systémy
 • s alebo bez priameho privádzania chladiaceho média
 • rôzne šírky zápichov a sorty
 • utvárače triesky prispôsobené konkrétnemu obrábaniu

Program nástrojov pre upichovanie a zapichovanie ponúka, počínajúc modulovými systémami až po monolitné systémy, široké spektrum nástrojových riešení. Vďaka výberu rôznych utváračov triesky a TK sort je možné obrábať akýkoľvek materiál. 

Kúpiť systém pre upichovanie a zapichovanie v online e-shope

2. FreeTurn - inovatívny systém sústruženia

ideálne presný tvar vďaka vychyľovaniu vo všetkých smeroch

 • brit kopíruje kužeľový tvar s ideálnym nábehom
 • nutný je iba 1 nástroj
 • perfektná kontrola triesky zo všetkých strán
 • maximálna tvarová presnosť

FreeTurn vytvára, pri využívaní technológie HDT, optimálne predpoklady pre obrábanie guľových tvarov. Prispôsobením uhlu nábehu kontúre je možné vytvoriť ideálne rezné podmienky. Výsledok: Maximálna životnosť!

Kúpiť FreeTurn v online e-shope

Viac informácií

3. Čelné sústruženie zadnej strany

Sorty radu X7 slúžia pre univerzálne použitie 

 • stredný utvárač triesky pre obrábanie HRSA materiálov
 • sorta z radu X7 garantuje optimálne výsledky obrábania
 • povlak Dragonskin CTPX710
 • maximálna životnosť

Sorty z radu X7 sú vďaka svojmu inovatívnemu povlaku PVD ideálnou voľbou pre univerzálne použitie a mimoriadne vysoký výkon preukazujú najmä pri obrábaní superzliatin. 

Kúpiť vymeniteľné doštičky v online e-shope

Viac informácií

4. Vonkajšie obvodové sústruženie pomocou klasického systému sústruženia

Trochoidné sústruženie pomocou vymeniteľných doštičiek RCGT 

 • nová, inovatívna metóda sústruženia
 • vysoké rezné rýchlosti
 • rovnomerné opotrebenie britu
 • dlhšia životnosť
 • lepšia kontrola triesky
 • ideálne rozloženie síl pôsobiacich pri obrábaní HRSA materiálov

Trochoidná technológia podstatným spôsobom skracuje čas obrábania naprázdno a zvyšuje procesnú bezpečnosť!

Kúpiť vymeniteľné doštičky v online e-shope

Viac informácií

5. Vrtáky WTX-Ti

Ponuková paleta skladových vrtákov na obrábanie žiaruvzdorných materiálov pre vŕtanie pilotných otvorov

 • od Ø 3mm k dispozícii ako štandard
 • vylepšená geometria britu
 • stabilnejšie prevedenie jadra
 • optimalizovaný design drážky pre odvádzanie triesok
 • s povlakom Dragonskin DPA54

Maximálny výkon pri obrábaní titánu a zliatin titánu i ďalších vysoko kvalitných materiálov. 

Kúpiť WTX-Ti v online e-shope

Viac informácií

6. Kužeľový, veľmi precízny špeciálny výstružník

Výstružník pre jemné obrábanie s minimálnou uhlovou a tvarovou toleranciou

 • povrch vnútorného kužeľa bez akýchkoľvek rýh
 • maximálne tvarové tolerancie
 • optimálna kontaktná plocha
 • rôznorodé delenie
 • možnosť ostrenia

Špeciálne výstružníky je možné používať až do uhlovej tolerancie 5‘ [uhlových minút]. Špecifická výhoda spočíva v súčasnom obrábaní vysoko precíznych otvorov bez rýh a zárezov.

Viac informácií o špeciálnych nástrojoch

7. Vnútorná kontúra pomocou nástroja EcoCut Classic

Mimoriadne univerzálny nástroj pre predobrábanie kužeľových otvorov

 • vyšší funkčný rozsah prináša úsporu nástrojov
 • veľmi stabilná konštrukcia oproti vyvŕtavacej tyči
 • povlak Dragonskin CTPP435
 • vytváranie rovného dna otvoru
 • k dispozícii sú rôzne rohové rádiusy

EcoCut je multifunkčným nástrojom ponúkaným na trhu. Nástroj sa neustále vylepšuje a i vo verzii mini je určený pre rôznorodé obrábanie. Jeden na všetko!

Kúpiť EcoCut v online e-shope

Viac informácií

3. Obrábanie: jamka bedrového kĺba (Acetabulum)

1. Vrtáky WTX-Ti

Iniciálny otvor pre vnútorné obrábanie - možnosť prevedenia i ako stupňovitý vrták

 • od Ø 3mm k dispozícii ako štandard
 • lepšia geometria britu
 • stabilnejšie prevedenie jadra
 • optimalizovaný design drážky pre odvádzanie triesok
 • s povlakom Dragonskin DPA54

Maximálny výkon pri obrábaní titánu a zliatin titánu i ďalších vysoko kvalitných materiálov. 

Kúpiť WTX-Ti v online e-shope

Viac informácií

2. Fréza na titán - MonsterMill TCR

Špecialista na titán - vytvára hornú kontúru

 • špeciálne vyvinutý tvrdokov odolný proti ohybu a zlomeniu
 • leštené drážky pre odvádzanie triesok
 • dynamický uhol stúpania skrutkovnice
 • povlak Dragonskin DPX52S / bez povlaku
 • rôznorodé delenie zubov na báze HPC

V prípade akéhokoľvek obrábania titánu a zliatin titánu prináša fréza MonsterMill TCR mimoriadne kvalitné výsledky obrábania. Produktová paleta zahŕňa produkty počínajúc radiálnymi frézami cez toroidné frézy až po známe stopkové frézy. 

Kúpiť MonsterMill TCR v online e-shope

Viac informácií

3. Systém frézovania MultiLock

Inovatívny frézovací systém pre vytvorenie základného tvaru

 • veľmi dobrý pomer cena / výkon
 • priamo lisované, precízne zlinované rozhranie
 • nízky podiel tvrdokovu
 • maximálna stabilita upnutia hlavy
 • čelná a obvodová hádzavosť max. 20µm
 • rôzne prevedenie hlavy v ponuke

MultiLock ponúka excelentný výkon a súčasne i vysokú stabilitu a maximálnu flexibilitu. 

Kúpiť MultiLock v online e-shope

Viac informácií

4. Upínacie držiaky a program pre vnútorné a vonkajšie sústruženie

Držiak pre vnútorné sústruženie určený pre obrábanie koncovej kontúry

 • široký výber držiakov pre vnútorné i vonkajšie sústruženie
 • v ponuke v ľavom i pravom prevedení
 • brúsené vymeniteľné britové doštičky pre sústruženie - „G“ a „E“
 • špeciálny povlak Dragonskin CTPX710
 • vysoko precízna vymeniteľná britová doštička –F05

Program pre sústruženie pokrýva všetky obrábacie operácie a prostredníctvom nového radu sort X7 zvyšuje výkon.

Kúpiť vŕtaciu tyč v online e-shope