UP2DATE - Nové vývojové trendy a rozšírenie produktovej ponuky

Najatraktívnejšie produktové novinky

Tu nájdete naše aktuálne novinky v sortimente nástrojov so všetkými dôležitými informáciami týkajúcimi sa vlastností a špecifík produktov, i užitočné praktické testy alebo produktové videá. Samozrejme tu môžete využiť priameho prepojenia do nášho online e-shopu, aby ste si príslušný produkt mohli zakúpiť. 

Ďalšie rozšírenie produktovej ponuky

I naše súčasné produkty stále inovujeme: Môže to byť rozšírenie palety ponúkaných priemerov alebo aktuálne, s okamžitou platnosťou ponúkame novú sériu vymeniteľných britových doštičiek s dodatočnými veľkosťami. Chcete získať viac informácií? Potom sa po zakliknutí „K produktu“ dostanete jednoducho a priamo do nášho online e-shopu.